Dla Bibliotekarzy

Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU W 2018 r. w województwie podlaskim funkcjonowało 117 bibliotek macierzystych, a w ich strukturze: 113 filii bibliotecznych,31 oddziałów dla dzieci,25 punktów bibliotecznych. Spośród 230 placówek 71 bibliotek i filii zlokalizowanych jest w miastach, a 159 bibliotek i filii funkcjonuje w środowisku wiejskim. W stosunku do roku 2017 nastąpiły negatywne...

Przejdź do Strony

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

Podstawą prawną do tworzenia bibliotek w powiatach jest zapis w Ustawie o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swą siedzibę na obszarze powiatu” (art. 19 pkt 5). Bibliotekę...

Przejdź do Strony

Materiały statystyczne

Wybrane dane statystyczne bibliotek publicznych województwa podlaskiego

Przejdź do Strony

Sieć bibliotek województwa podlaskiego

Przejdź do Strony

Oferta zawodowa

Przejdź do Strony

DKK na Podlasiu

DKK Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, w tym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Adresowany jest do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Celem Klubów jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek, propagowanie czytelnictwa, przybliżenie sylwetek pisarzy oraz poszerzenie horyzontów literackich. DKK w liczbach W...

Przejdź do Strony

Materiały do pobrania

Nazwa Data publikacji Rozmiar pliku Pobierz

Przejdź do Strony

Serwis informacyjny bibliotekarzy województwa podlaskiego

Numer bieżący Biuletyn numer 4/2019

Przejdź do Strony

Głos Bibliotek Publicznych Województwa

Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, redagowany od 2008 r. przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny oraz Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego, nawiązuje do wydawanego pod tym samym tytułem „biuletynu informacyjnego” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (wówczas biblioteka wojewódzka obejmowała swoim nadzorem merytorycznym biblioteki publiczne woj. białostockiego), ukazującego się w latach 1992-1998. Wymieniony periodyk zawodowy, o charakterze...

Przejdź do Strony

SBP – Okręg Podlaski

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją społeczną o charakterze fachowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Jest organizacją ponad podziałami środowiskowymi i należą do niej bibliotekarze różnych specjalności, niezależnie od usytuowania biblioteki w strukturze resortowej. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałej w 1915 r. w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. W 1917 r. członkowie Komisji powołali Związek Bibliotekarzy Polskich. Datę...

Przejdź do Strony