Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

W 2018 r. w województwie podlaskim funkcjonowało 117 bibliotek macierzystych, a w ich strukturze:

  • 113 filii bibliotecznych,
  • 31 oddziałów dla dzieci,
  • 25 punktów bibliotecznych.

Spośród 230 placówek 71 bibliotek i filii zlokalizowanych jest w miastach, a 159 bibliotek i filii funkcjonuje w środowisku wiejskim.

W stosunku do roku 2017 nastąpiły negatywne zmiany w sieci bibliotek terenowych, gdyż zlikwidowano 7 filii bibliotecznych w następujących gminach:

  • gm. Dąbrowa Białostocka – 5 FB,
  • gm. Stawiski – 1 FB,
  • gm. Nurzec Stacja – 1 FB.

Według statystyk GUS w województwie podlaskim 64 placówki biblioteczne działały w strukturze innej instytucji. Z ośrodkami kultury połączonych było 59 placówek, w tym 33 to biblioteki: miejskie, miejsko-gminne, gminne oraz 26 filii bibliotecznych. Z bibliotekami szkolnymi połączonych było 5 filii bibliotecznych.

Nie wszystkie gminy wywiązywały się z ustawowego obowiązku prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki publicznej. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie nie prowadzi biblioteki publicznej, a od 2016 r. realizację zadań biblioteki gminnej powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Pozostałe biblioteki publiczne woj. podlaskiego są instytucjami kultury, wpisanymi do rejestru instytucji kultury w urzędach poszczególnych gmin.

Na terenie województwa podlaskiego nadal nie wszystkie samorządy powiatowe prowadziły biblioteki powiatowej, co powodowało, że w dalszym ciągu sieć bibliotek powiatowych nie była w pełni ukształtowana. W 2018 roku w woj. podlaskim 11 placówek bibliotecznych realizowało zadania bibliotek powiatowych. Były to następujące podmioty: 1 biblioteka wojewódzka (Książnica Podlaska w Białymstoku), 9 bibliotek miejskich i miejsko-gminnych (Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie) oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. W dwóch powiatach: bielskim i kolneńskim nie było bibliotek, które realizowały zadania ponadlokalne.

Programy biblioteczne użytkowało 165 placówek (bibliotek i filii). Najwięcej użytkowników miał program MAK+, który wykorzystywało 119 placówek. Stara wersja MAK-a używana była jeszcze w 14 placówkach, Librę stosowało 8, a Sowę 6 placówek. Jedna biblioteka pracowała w systemie KoBi. Książnica Podlaska wraz z filiami bibliotecznymi od 2016 pracuje w programie Patron.

Sześć bibliotek (Książnica Podlaska, MBP w Bielsku Podlaskim, BPMiG Łapy, CB-K w Szczuczynie, MBP w Siemiatyczach, BP w Suwałkach) oferowały czytelnikom dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej budowały w naszym województwie następujące placówki: BP w Mońkach, BPMiG Łapy, CB-K w Szczuczynie oraz BPG Łomża z/s w Podgórzu. Biblioteka Publiczna w Suwałkach udostępnia w katalogu on-line darmowe e-booki z biblioteki internetowej „Wolne Lektury”.