Konferencje naukowe

  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia”

AKADEMIA EDUKACJI
UNIWERSYTETU WITOLDA WIELKIEGO (WILNO)
KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
mają zaszczyt zaprosić na
III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia
Temat Konferencji:
Z PROBLEMÓW BILINGWIZMU I WIELOKULTUROWOŚCI:
RODZINA MIŁOSZÓW
I INNE RODY POGRANICZA LITEWSKO-POLSKIEGO
HISTORIA, LOSY, ŚWIADECTWA LITERACKIE

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2019 roku na Litwie w Akademii Edukacji VDU (Wilno).

Szczegóły: Zaproszenie

Źródło: KBF W-Z


 

  • III Konferencja Naukowa z cyklu “Młoda Polska: rewizje, reinterpretacje”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje-filozofia-recepcja”

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA HISTORII LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
DZIAŁ NAUKOWY KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. Ł. GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyt zaprosić na
III Konferencję Naukową
Z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE”
Temat sesji naukowej:
WINCENTY LUTOSŁAWSKI (1863 – 1954) I LITERATURA.
ESTETYCZNE KONEKSJE – FILOZOFIA – RECEPCJA
Sesja odbędzie się w Białymstoku w dniach 11-12 października 2019 roku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego

 

 

Szczegóły: Zaproszenie

Źródło: KBF W-Z


 

  • Spotkanie Literackie Poświęcone Życiu i Twórczości FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
oraz
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
zapraszają na
SPOTKANIE LITERACKIE
POŚWIĘCONE ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO

W programie wystąpienia:

prof. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN, Warszawa), Nowe spojrzenia na twórczość Franciszka Karpińskiego

Waldemar Smaszcz (Białystok), Lubię ustronia, gdzie mniej widzę świata… Między Białymstokiem a Puszczą Białowieską – połowa życia poety

dr hab. Marek Nalepa, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), Gawędy dubieckie Franciszka Karpińskiego i Wincentego Pola

Wydarzenie odbędzie się
25 września 2019 roku, początek godzina 17:00
Audytorium (VI piętro) w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 14A, 15-097 Białystok

Spotkanie w ramach cyklu “Śród Literackich” w Książnicy Podlaskiej organizowane jest ku uczczeniu 25. rocznicy ustanowienia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, ustanowionej w 1995 roku przez Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku. Nagroda przyznawana jest osobom, których działalność wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. Laureatami zostali m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Edward Redliński, Wiesław Myśliwski.

Sylwetki Prelegentów:

Profesor Teresa Kostkiewiczowa – wybitna polska literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką licznych książek dotyczących literatury i kultury polskiej XVII-XVIII wieku, m.in. Klasycyzm – sentymentalizm – rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia (1975), Polski wiek świateł. Obszary swoistości (2002).

Waldemar Smaszcz – polski historyk i krytyk literatury, tłumacz; autor kilkunastu książek autorskich oraz kilkudziesięciu wyborów wierszy poetów polskich we własnym wyborze i z autorskimi esejami; zajmował się twórczością polskich poetów m.in. Henryka Sienkiewicza, Zofii Kossak, Romana Brandsztettera, Franciszka Karpińskiego; autor książek m.in. Jan Twardowski. Kapłan-poeta (1991), Słowo poetyckie Karola Wojtyły (1998).

dr hab. Marek Nalepa – literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor, redaktor i współredaktor dziewiętnastu książek poświęconych kulturze polskiego oświecenia, zwłaszcza fazy schyłkowej tej epoki. Autor m.in. monografii Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806), Rzeszów 2003; Między żarliwością a zdradą: studia i szkice o literaturze późnego polskiego Oświecenia, Kraków 2010.


  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”

Temat V Konferencji: MIT ODESSY W KULTURZE ŚWIATOWEJ. TEKSTY – MEDIA – WYOBRAŻENIA

Konferencja odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku w Białymstoku.

Szczegóły: Program