Poeci w sieci – spotkanie z Krystyną Konecką

Poeci w sieci – to cykl 8 filmów z udziałem podlaskich poetek i poetów, zrealizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury.

Bohaterką drugiego filmu jest Krystyna Konecka – poetka, dziennikarka, eseistka. Mieszka i tworzy w Białymstoku, zwana jest „królową sonetu”.

Urodziła się w Dobiegniewie, w repatrianckiej rodzinie z Wileńszczyzny. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowego Studium Kulturalno – Oświatowego na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała w tygodniku „Echo” w Tychach, przy którym utworzyła w 1974 r. grupę poetycką „Symbol”, następnie w miesięczniku „Kontrasty” i „Gazecie Współczesnej” w Białymstoku, współpracuje z czasopismami w kraju oraz E-dwutygodnikiem Literacko-Artystycznym Pisarze.pl. Zajmuje się też fotografią, dokumentuje tematy i środowiska literackie, publikując zdjęcia w prasie, książkach i prezentując je na ekspozycjach w kraju i za granicą. Należy do Związku Literatów Polskich.

W poezji Krystyna Konecka preferuje sonety (w tym sonetti a corona), jest autorką kilkunastu książek poetyckich (od debiutanckich „Sonetów codziennych” – 1978 po „Ultima Thule. Głosy Islandii” – 2017 i „Zwierciadło Marii Stuart” – 2020). Jej wiersze znajdują się w polskich oraz zagranicznych czasopismach, antologiach i na portalach (m.in. w Czechach, Indiach i Korei Południowej, na Litwie, w Rosji, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech). Wydała też dwie książki reportażowe z podróży po Półwyspie Koreańskim.

Za dokonania twórcze otrzymała wysokie oceny krytyków oraz liczne nagrody (m.in. Nagrodę Twórczą Wojewody Białostockiego, Srebrną Buławę Hetmańską, Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, Laur Poezji 21. Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej). Uczestniczy w międzynarodowych festiwalach literackich.

Od wielu lat pasjonuje się postacią i dziełami Williama Szekspira, wędrując śladami barda po Wielkiej Brytanii. Jej tom sonetów pt. „Ogrody Szekspira”, wraz z przekładami Ewy Sherman, został włączony do zbiorów bibliotecznych The Shakespeare Centre w Stratford-upon-Avon. Za wiersze Szekspirowskie otrzymała też wyróżnienie Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu w 2003 r. oraz Nagrodę Specjalną – puchar Prezesa ZNP w konkursie poetyckim O Buławę Hetmańską.

Krystyna Konecka należy do Anglo–Polish Society of the West of England, promując polską kulturę oraz Białystok w Wielkiej Brytanii. Przewodniczyła gremiom jurorów ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jest członkiem Literackiej Rady Redakcyjnej przy Instytucie Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jej sylwetka znajduje się w publikacji „Artyści Białegostoku. XVIII – XX wiek”

 (źródło: Stowarzyszenie Szukamy Polski)