KONKURS DLA BIBLIOTEK 2016

Biblioteki są nie tylko miejscami spotkań z literaturą, lecz także przestrzenią zgłębiania wiedzy i poznawania tego, co nowe. Wspomagają również inne instytucje w procesie edukacji dzieci i dorosłych. By podkreślić tę jedną z ról współczesnych bibliotek Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przeprowadziła w 2016 r. Konkurs dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego ph. Biblioteka w edukacji – edukacja w bibliotece.

Celem Konkursu było m.in. popularyzowanie działań bibliotek, które odgrywają istotną rolę w procesie edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży oraz edukacji ustawicznej dorosłych w swoich społecznościach, zachęcanie bibliotek do podejmowania działań związanych z rozbudzaniem, uzupełnianiem i zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych, poznawczych, informacyjnych społeczeństwa lokalnego, a także aktywizacja bibliotek w zakresie planowania i podejmowania przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia w Konkursie nadesłało 8 bibliotek terenowych i 1 filia biblioteczna Książnicy Podlaskiej. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  • I miejsce – Biblioteka Miejska w Szczuczynie
  • II miejsce – Biblioteka Publiczna w Mońkach
  • III miejsce – Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym

oraz dwa wyróżnienia

  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce na VII Konferencji Bibliotek Publicznych województwa podlaskiego w dn. 16.11.2016. Spotkanie bibliotekarzy było również okazją do pokazania dorobku edukacyjnego bibliotek, wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekami, czy też do zainspirowania bibliotek do współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi.