Książnica Podlaska zatrudni pracownika

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zatrudni pracownika na stanowisku: MAGAZYNIER, KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Obsługa komputera,
 • Doświadczenie w prowadzeniu magazynu,
 • Ważne badania psychologiczne do pracy na stanowisku kierowca samochodu kat. B.

Umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, rzetelność, uczciwość.

Zakres podstawowych obowiązków:

 1. Prowadzenie magazynu Książnicy Podlaskiej w tym: prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności magazyniera, wydawanie materiałów będących na stanie magazynu, wydawanie druków bibliotecznych.
 2. Przeprowadzenie rozpoznania rynku przed dokonaniem zakupów.
 3. Dokonywanie zakupów: związanych z pracą merytoryczną działów oraz pracą podstawową obsługi, materiałów niezbędnych do remontów bieżących, wyposażenia działów i filii Książnicy Podlaskiej.
 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych „Przychody i rozchody” w układzie asortymentowym wg miejsca użytkowania oraz znakowanie wyposażenia Książnicy Podlaskiej.
 5. Wykonywanie wszystkich wymaganych czynności związanych z obsługą codzienną powierzonego samochodu osobowego, w tym dbanie o jego należyty stan techniczny, czystość i porządek, wyposażenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą, pod rygorem odpowiedzialności materialnej.
 6. Wykonywanie czynności polegających na załadunku i wyładunku.

Oferta powinna zawierać:

 1. CV + oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem).
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły,
 3. Kserokopię badań.

Wzór oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji i przyszłej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ DO DNIA 26 LUTEGO 2020 ROKU OSOBIŚCIE DO DZIAŁU KADR (P.117) LUB DO SEKRETARIATU (P.112) KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14 A.