Projekty

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Książnica Podlaska uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Czytaj więcej ...
 • Projekt Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID
  Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r. Czytaj więcej ...
 • Projekt Skarbiec dziedzictwa
  Skarbiec dziedzictwa kulturowego Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt zrealizowany w latach 2016-2018 Czytaj więcej ...
 • Projekt Kultua bez barier
  Kultura bez barier Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r. Czytaj więcej ...
 • Okładka projektu "Z książką w podróż muzyczną"
  Z książką w podróż muzyczną Z książką w podróż muzyczną to kolejny projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, na który biblioteka pozyskała dotację w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Głównym celem przedsięwzięcia literacko-kulturalnego i edukacyjnego jest niekonwencjonalne promowanie czytelnictwa i książki we wszystkich jej formach oraz inspirowanie kultury literackiej poprzez muzykę. Mieszkańcom Białegostoku i okolic proponujemy udział w 17 interdyscyplinarnych wydarzeniach… Czytaj więcej ...
 • Okładka książki Zygmunt Gloger tom 3
  Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach Od marca 2013 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego realizuje projekt naukowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj więcej ...
 • Dyskusyjne kluby książki Książnica Podlaska bierze udział od 2007 r. w programie Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki. Czytaj więcej ...