Projekty

 • „Z książką w podróż do świata nauki” – nowy projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej Rusza nowy projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku „Z książką w podróż do świata nauki”, dofinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2020”. „Z książką w podróż do świata nauki” to dziewiętnaście wydarzeń i inicjatyw kulturalno-literackich: warsztatów (literacko-plastyczno-teatralnych, grywalizacyjnych, eksperymentalnych, poświęconych nowym technologiom), interaktywnych zajęć edukacyjnych, spotkań… Czytaj więcej ...
 • Książnica Podlaska z dofinansowaniem w ramach programu „Kultura w sieci” „Bibliotek@ON” to nowy projekt Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, na który instytucja otrzymała dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”. - W związku ze stanem epidemii, Książnica Podlaska ma utrudnioną możliwość realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury drogą tradycyjną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników stworzyliśmy projekt „Bibliotek@ON”, którego rezultaty… Czytaj więcej ...
 • Festiwal Literacki “Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie” 2020 W lutym i marcu 2020 r. w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku miał miejsce Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”. Podczas czwartej edycji festiwalu odbyły się: spotkania autorskie, koncert poetycko-muzyczny, warsztaty teatralne i literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wystawa prac Joanny Kossak, prezentacja wydawnictw regionalnych z 2019 r. oraz… Czytaj więcej ...
 • Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów. Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, natomiast celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności zasobów Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.  Planowane efekty: Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści społeczno-gospodarcze: Zwiększenie dostępności do zasobów Książnicy Podlaskiej bez wychodzenia z domu… Czytaj więcej ...
 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w roku 2019 zakupiła 4837 egz. książek i audiobooków za kwotę 96610,00. Czytaj więcej ...
 • Projekt Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID
  Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r. Czytaj więcej ...
 • Projekt Skarbiec dziedzictwa
  Skarbiec dziedzictwa kulturowego Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt zrealizowany w latach 2016-2018 Czytaj więcej ...
 • Projekt Kultua bez barier
  Kultura bez barier Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r. Czytaj więcej ...
 • Festiwal Literacki “Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie.” W lutym i marcu 2019 r. w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbył się Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie". To święto literatury powstało z myślą zarówno o młodszych, jak i starszych czytelnikach. Warsztaty dla dzieci poprowadzili: aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Białostockiego Teatru Lalek, poetka… Czytaj więcej ...
 • Okładka projektu "Z książką w podróż muzyczną"
  Z książką w podróż muzyczną Z książką w podróż muzyczną to kolejny projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, na który biblioteka pozyskała dotację w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Głównym celem przedsięwzięcia literacko-kulturalnego i edukacyjnego jest niekonwencjonalne promowanie czytelnictwa i książki we wszystkich jej formach oraz inspirowanie kultury literackiej poprzez muzykę. Mieszkańcom Białegostoku i okolic proponujemy udział w 17 interdyscyplinarnych wydarzeniach… Czytaj więcej ...
 • Okładka książki Zygmunt Gloger tom 3
  Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach Od marca 2013 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego realizuje projekt naukowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj więcej ...
 • Dyskusyjne kluby książki Książnica Podlaska bierze udział od 2007 r. w programie Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki. Czytaj więcej ...