Ważne: Otwarcie Filii nr 11

W związku ze stanem epidemii COVID-19, czytelnicy niebędący uczniami/pracownikami szkoły, mogą skorzystać z usług biblioteki jedynie w czasie trwania zajęć lekcyjnych (nie ma możliwości przebywania w szkole w czasie trwania przerw).
Wykaz dzwonków Szkoły Podstawowej nr 31 w Białymstoku:

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:50 – 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:50 – 12:35
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30
8. 14:40 – 15:25