Zasady korzystania z Czytelni Ogólnej

Od 1 lipca 2020 r. Czytelnia Ogólna zostanie otwarta dla Czytelników w rygorze sanitarnym.

Zasady korzystania z Czytelni Ogólnej:

 • przy stanowisku obsługi w Czytelni może przebywać 1 użytkownik,
 • Czytelników obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki  i w Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym,
 • z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego dystansu ograniczona została ilość miejsc dostępnych w Czytelni,
 • aby skorzystać z Czytelni należy wcześniej zarezerwować miejsce. Czytelnicy, którzy nie dokonają rezerwacji będą mogli skorzystać z Czytelni, gdy będą wolne miejsca. Rekomenduje się składanie zamówień na zbiory (do 6 jednostek bibliotecznych) samodzielnie z katalogu Patron, telefonicznie pod nr 85 67-67-225 lub e-mailowo na adres czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl,
 • czas korzystania z Czytelni ogranicza się do 4 godz.,
 • Czytelnik uprawniony jest do korzystania wyłącznie z wyznaczonego przez bibliotekarza stanowiska,
 • W Czytelni nie będzie tzw. „wolnego dostępu” do zbiorów,
 • w Czytelni nie będzie dostępu do czasopism bieżących,
 • w Czytelni zapewniony zostanie dostęp do katalogu oraz wypożyczalni cyfrowej Academica i baz on-line. Istnieje możliwość podłączenia własnych urządzeń do bezprzewodowego Internetu.
 • Na komputerach stacjonarnych nie będzie dostępna usługa korzystania z Internetu,
 • udostępnione zbiory podlegać będą kwarantannie,
 • w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wyłącza się z użytkowania szatnię. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Czytelni toreb i plecaków. Bagaż należy pozostawić w szafkach dla czytelników (parter przy szatni). Klucze do szafek w Portierni.
 • Na terenie Biblioteki, Czytelników obowiązuje zakaz spożywania posiłków.