12-15.09.2019 – wyjazd edukacyjno-turystyczny bibliotekarzy z Podlasia na Białoruś.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Podlasiu wspólnie z Biacomex Turystyką zorganizowali dla bibliotekarzy oraz sympatyków tego zawodu czterodniowy wyjazd docelowo do Mińska. Grupa ponad 30 osób zwiedziła Grodno, Nowogródek, Mir, Mińsk i Nieśwież. Bogaty program pozwolił poznać piękne obiekty pogranicza i przypomnieć „historię za miedzą”.