14 marca 2019 r. – warsztaty „Kreatywne rozwiązywanie problemów”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce zorganizowało spotkanie szkoleniowe pt. „Kreatywne rozwiązywanie problemów”.

Warsztaty dla bibliotekarzy powiatu bielskiego i hajnowskiego prowadziła Jowita Trzaska – dyplomowany coach, trenerka, autorka książki „Bosko nieidealna. Kreuj lepsze jutro”. Podczas jego trwania uczestnicy poznali kilka technik kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów: strategia Walta Disneya, sześć myślowych kapeluszy, przypadkowe słowa. Każda z technik została krótko omówiona przez trenerkę. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy, a ich zadaniem było rozwiązanie problemu według zasad poznanych technik. Ponadto przedstawicielki SBP, posiłkując się prezentacją multimedialną, przedstawiły jego działania, jakie podejmuje Oddział Białostocki. Został również zrealizowany blok tematyczny „Czytanie leczy – biblioterapia”.