Udostępnienie zasobów biblioteki obywatelom Ukrainy

Udostępnienie zasobów biblioteki obywatelom Ukrainy

INFORMACJA
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii
Curie-Skłodowskiej 14A) nieodpłatnie udostępnia swoje usługi obywatelom
Ukrainy (do założenia karty bibliotecznej potrzebny jest numer PESEL). Zachęcamy
do:
– skorzystania z darmowego Internetu w Informatorium (I piętro);
– przeglądania prasy i zbiorów;
– skorzystania z oferty Działu Zbiorów Specjalnych (stanowiska dla osób
niepełnosprawnych);
– zasięgania informacji u naszych pracowników.

 

Підляська Бібліотека ім. Лукаша Ґурницького у Білостоку (вул. Marii
Curie-Skłodowskiej 14A) безплатно запрошує всіх громадян України
скориста тися зпослуг Бібліотеки (потрібен номер PESEL, щоб ство –
рити бібліотечну картку):
– безкоштовний доступ по Інтернету в Informatorium (2-ий поверх:
I piętro);
– доступ до преси і книг;
– доступ до Відділу Спеціальних Колекцій (також для людей з інва –
лідністю);
– можливість отримання інформації у наших співробітників.

Udostępnienie zasobów biblioteki obywatelom Ukrainy