Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w ramach Priorytetu 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych” Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 pochodzących z budżetu państwa otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 280.000,00 na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy Książnicy Podlaskiej,  którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty biblioteki obejmującej zarówno aktualizowany w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze księgozbiór, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia biblioteki, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Logotypy