250 tys. zł dla Książnicy Podlaskiej na zakup nowości wydawniczych

Nie 90 – jak zakładał początkowy plan – a 250 tys. zł pozyskała Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Jest to program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  realizowany przez Bibliotekę Narodową.

To program wieloletni, w którym Książnica bierze udział regularnie, będąc zarówno beneficjentem środków, jak i – jako biblioteka wojewódzka – koordynatorem rozdzielania pieniędzy do bibliotek publicznych w województwie. W ostatnich latach uzyskiwane przez Książnicę dotacje wynosiły ok. 90- 95 tys. zł. Jesienią biblioteka organizowała przetarg i za całą sumę kupowała książki do wypożyczalni i czytelni, znajdujących się w siedzibie głównej instytucji oraz szesnastu filii, funkcjonujących na terenie Białegostoku. Tak miało być i w tym roku, jednak właśnie otrzymaliśmy informację, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński zaakceptował zwiększenie dotacji dla Książnicy o 160 tys. zł do wysokości 250 tys. zł.

Takie zwiększenie dotacji było możliwe gdyż Książnica – dzięki środkom z budżetu województwa oraz budżetu miasta – dysponuje funduszami, pozwalającymi zapewnić wkład własny na wymaganym poziomie. W tym roku część bibliotek w Polsce wycofała się z programu lub wzięła w nim udział w ograniczonym zakresie, ponieważ nie były w stanie zapewnić wymaganego wkładu własnego.

Gdy tylko się dowiedzieliśmy, że w programie ministerialnym są wolne środki, podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania większej dotacji. Nasze wnioski spotkały się z przychylnością Biblioteki Narodowej, a ostatecznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował nowy podział – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. – Gdy weźmiemy pod uwagę średnią ubiegłoroczną cenę książki podczas organizowanych przez nas przetargów oznacza to, że jesienią kupimy nie ok. 4 tys. książek, a ponad 11 tys. książek. To olbrzymia różnica.

Książek może być jeszcze więcej, jeśli Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego uda się zrealizować plan obniżenia VAT-u na książki do stawki zerowej.

Przypomnijmy, że obecnie w Książnicy trwa zakup książek w ramach rozstrzygniętego pod koniec lutego przetargu opiewającego na 315 tys. zł. Pomimo stanu epidemii udało się już wydatkować ponad 160 tys. zł, dzięki czemu czytelnicy mają stały dostęp do nowości wydawniczych.

Z województwa podlaskiego w programie bierze udział 116 ze 118 bibliotek publicznych. W sumie na zakup książek do bibliotek z Podlasia w ramach programu trafi ponad 841 tys. zł.