4 grudnia 2019 -szkolenie bibliotekarzy w Poświętnem oraz podsumowanie konkursu powiatowego

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem zorganizowała szkolenie bibliotekarzy i zainteresowanych osób ph. „Historia w tle, którą warto poznać, by budować teraźniejszość” w siedzibie biblioteki w Poświętnem. Przy okazji posumowano konkurs literacko-plastyczny ph. „Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny” zorganizowany przy współpracy ze Starostwem Powiatu Białostockiego, Wydawnictwem Literatura oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego. Konkurs skierowany był do młodzieży z klas V-VI , bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego oraz dwóch wybranych filii bibliotecznych nr 4 i 7 Książnicy Podlaskiej. Na konkurs wpłynęły 42 prace z 10 gmin powiatu i 2 wymienionych bibliotek publicznych miasta Białegostoku.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatu Białostockiego: wice – starosta Roman Czepe oraz Julita Skiepko i Agnieszka Polińska-Żukowska, a także samorządowcy z powiatu białostockiego oraz reprezentanci gminy Poświętne na czele z wójtem Witoldem Łapińskim. Ponadto w spotkaniu brała udział delegacja z Książnicy Podlaskiej, bibliotekarze z powiatu białostockiego, a także nauczyciele, rodzice i reprezentanci z zaprzyjaźnionych instytucji.

Program spotkania objął:

  • wystąpienie Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego;
  • „Zmiany w poświętczyńskiej bibliotece” – wypowiedź Wiesławy Grabowskiej (kierownik GBP w Poświętnem);
  • „Szepty z historii powiatu białostockiego – tematy znane i nieznane” – pogadanka Piotra Sobieszczaka (historyk, autor książek);
  • „W pewnej bibliotece…” – występ Grupy Teatralnej „ZAMASKĄ”;
  • „Idą święta. Boże Narodzenie tuż, tuż” – organizatorzy;
  • Podaj dalej – zaprezentowanie doświadczeń Projektu „O finansach… w bibliotece – 6. edycja” (Katarzyna Pietryńczak);
  • „Dawno, dawno temu… czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny” – podsumowanie konkursu powiatowego Małgorzata Rokicka-Szymańska (kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego).
  • „Aktywni i kreatywni w działaniu” – Małgorzata Rokicka-Szymańska (kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego).

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydaną broszurę pokonkursową (wybrane przez jury, obejmującą 24 prace literacko-plastyczne). Przedsięwzięcie można było zrealizować dzięki wsparciu wielu instytucji. Młodzież wraz z opiekunami oraz biblioteki otrzymały dyplomy i bogate upominki.

Nie zapomniano również o aktywnych i kreatywnych bibliotekach i bibliotekarzach, których również nagrodzono. Do grona wyróżnionych należeli: zespół bibliotekarzy z MBP w Choroszczy, zespół bibliotekarzy z MBP w Czarnej Białostockiej oraz bibliotekarze z: Filii Bibliotecznej w Uhowie, Filii Bibliotecznej w Sobolewie, Filii Bibliotecznej w Kleosinie, Filii Bibliotecznej w Rybołach.

Podczas spotkania przedstawicielki Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Podlaskich przekazały honorową odznakę SBP dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy – Barbarze Bajdzie, która została przyznana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.