Badania satysfakcji użytkowników – szkolenie dla bibliotekarzy woj. podlaskiego

28 października 2020 roku odbyło się szkolenie online dla bibliotekarzy woj. podlaskiego dotyczące przeprowadzania Badań satysfakcji użytkowników bibliotek publicznych z wykorzystaniem elementów pomocniczych Analizy Funkcjonowania Bibliotek (AFB). Spotkanie miało na celu przybliżenie roli, metod i narzędzi do przeprowadzenia badań satysfakcji użytkowników, a także zachęcenie bibliotek do ich przeprowadzenia. Podkreślono również główny cel badań polegający na ocenie jakości usług biblioteki oraz możliwość dostosowania funkcjonowania instytucji do potrzeb użytkowników.
Szkolenie prowadził instruktor Grzegorz Zys z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej.