Beata Zadykowicz dyrektorem Książnicy Podlaskiej

4 maja 2021 r. Beata Zadykowicz oficjalnie objęła stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W spotkaniu dyrektor Zadykowicz z kadrą kierowniczą Książnicy uczestniczył także Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Agata Puchalska – dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił, iż zależy mu przede wszystkim na dalszym rozwoju największej w regionie biblioteki oraz pełnym wykorzystaniu, drzemiącego w załodze potencjału.

Beata Zadykowicz zapowiada kontynuację części przedsięwzięć, wypracowanych przez wiele lat działalności Książnicy, jak np. organizacja Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”, wydawanie czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” oraz nieregularnika „Epea. Pismo literackie” czy organizacja spotkań autorskich w ramach cyklu „Środy Literackie”. – Jednocześnie chciałabym położyć większy nacisk na aktywne formy promocji czytelnictwa i działalność edukacyjną, w tym współpracę ze szkołami oraz wsparcie działań mniejszych bibliotek w regionie. Zwiększymy też starania o pozyskanie środków ministerialnych oraz unijnych, co otworzy nam nowe możliwości w zakresie realizacji nowych projektów, w tym digitalizacji zbiorów. Szczególną uwagę poświęcę na zorganizowanie akcji „Polska książka na Wschód”. Lokalizacja Książnicy Podlaskiej to niejako zobowiązanie do organizowania wszelkiego wsparcia dla Polaków, mieszkających poza naszą wschodnią granicą.

Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej. Spotkanie z Marszałkiem województwa oraz pracownikami i nową dyrektor Książnicy Podlaskiej.