Biblioteczny konkurs poetycki „Nasze powroty” .

Biblioteka Miejska w Wasilkowie podsumowała 22.03.2021 r. konkurs poetycki pt.„Nasze powroty”.

Otwarty konkurs poetycki „Nasze powroty” został  ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie. Konkurs miał na celu: pobudzenie zainteresowania poezją i nawiązanie do Światowego Dnia Poezji, przekazanie emocji wywołanych pandemią Covid-19 poprzez utwór poetycki. Dwuosobowa komisja w składzie: Dominik Sołowiej oraz Małgorzata Rokicka – Szymańska spośród 6 wierszy, które wpłynęły na konkurs  wybrała dwa utwory, przyznając im równorzędne nagrody.  Zwycięskie utwory to teksty autorów:  Bartosza Dubały i Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej. Wyróżniają się spośród innych:  oryginalnością, wrażliwością i wyjątkowym sposobem opisywania zjawisk, która nas dziś bezpośrednio dotyczą. Wiersz Pani Urszuli – kunsztowny sonet, został zbudowany nie tylko z poszanowaniem reguł gatunku. Z kolei utwór Pana Bartosza to wiersz biały, subtelny, z delikatną rytmiką, ujmujący nas wewnętrznym pięknem i energią.Ilustracja przedstawia piórka ptasie z dodatkowymi ozdobami.