Bliżej siebie

Plakat Projektu Bliżej siebie
Projekt “Bliżej siebie” to propozycja działań literacko-kulturalno-edukacyjnych opartych przede wszystkim na interakcji prowadzących z uczestnikami, których główną ideą będzie promowanie czytelnictwa poprzez szereg wydarzeń animujących, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Będą to m.in. warsztaty, spotkania oraz koncert skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych w tym seniorów, mieszkańców woj. podlaskiego. Projekt zakłada stworzenie w Książnicy Podlaskiej przestrzeni, gdzie można atrakcyjnie i wartościowo spędzić czas, podnieść kompetencje czytelnicze, a także rozbudzić potrzeby literackie.
„Bliżej siebie” to projekt odpowiadający na zapotrzebowanie i oznacza głębsze poznanie siebie, integrację z innymi rówieśnikami, ze społecznością lokalną, ale także budowanie relacji z Książnicą Podlaską, która jest instytucją otwartą.
Będą to m.in. warsztaty, spotkania oraz koncert skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych w tym seniorów, mieszkańców woj.podlaskiego. Miejscem integracji będzie Książnica Podlaska a także jej filie oraz CKiR w Supraślu.
Projekt “Bliżej siebie” obejmować będzie 30 wydarzeń, w tym: warsztaty terapeutyczne (6), warsztaty edukacyjne (10), spotkanie z muzyką (1), warsztaty literackie (2), warsztaty rzeźbiarskie (4), warsztaty filcowania (2), warsztaty z nowych technologii (2), spotkanie autorskie (1), spotkanie z astronomią (1), koncert (1).
Projekt dofinansowany w ramach programu MKiDN Promocja czytelnictwa 2022.
Realizacja zadania odbywać się będzie w okresie od kwietnia do listopada 2022 roku i obejmie różne grupy odbiorców w zależności od tematyki zaplanowanych przedsięwzięć. 
Wydarzenie 1. Poznaj siebie – warsztaty terapeutyczne. 3 spotkania skierowane do młodzieży i 3 spotkania dla rodziców.
Termin:  6 czerwca 2022 r., godz. 9.00 (młodzież)
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr  3
Termin:  6 czerwca 2022 r., godz. 11.00 (młodzież)
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 4
Termin: 9 czerwca 2022 r., godz. 10.00 (młodzież)
Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Biblioteka Publiczna w Supraślu
Termin: 9 czerwca 2022 r., godz. 17.00 (rodzice)
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 15
Termin: 11 czerwca 2022 r., godz. 10.00 (rodzice)
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Termin: 14 czerwca 2022 r., godz. 17.15 (rodzice)
Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Biblioteka Publiczna w Supraślu
Wydarzenie 2. Zostań architektem swojego mózgu. Warsztaty otwarte, skierowane do dorosłych i seniorów.
Termin: 6, 13, 20, 27 października 2022 r., godz 17.00
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Wydarzenie 3. Wszyscy szachiści są artystami – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci, rodziców i dziadków.
Termin: wrzesień 2022 r.
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny,  Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Biblioteka Publiczna w Supraślu
Wydarzenie 4. Ponadczasowe przeboje – spotkania muzyką dla osób dorosłych ukierunkowane na muzykę łączącą pokolenia i ponadczasowe przeboje.
Termin: 9 czerwca 2022 r., godz.10.00
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Wydarzenie 5. Poezja dobra na wszystko- warsztaty literackie dla dorosłych.
Termin: 17 maja 2022 r., godz. 17.00
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 4
Termin: 31 maja 2022 r., godz.17.00
Miejsce:  Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Biblioteka Publiczna w Supraślu

 

 

Wydarzenie 6. Czereśniowa pasieka – warsztaty dla dzieci dotyczące zdrowotnych właściwości miodu i pożytecznej roli pszczół.
Termin: 4 października 2022 r., godz. 10.00
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 4
Termin: 5 października 2022 r., godz. 10.00
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 15
Wydarzenie 7. Dziadek do orzechów – warsztaty tworzenia zabawek z drewna skierowane do dzieci wraz z rodzicami.
Termin: 1 czerwca 2022 r., godz. 10.00, 12.00
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 4
Termin: 24 października 2022 r., godz. 9.00
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 15
Termin: 24 października 2022 r., godz. 11.00
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Wydarzenie 8. Zajrzyjmy do sunduka – spotkanie z artystką połączone z warsztatami filcowania. Adresaci: dzieci i dorośli.
Termin: 23 maja 2022 r., godz. 9.00
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Termin: 23 maja 2022 r., godz. 12.00
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 4
Wydarzenie 9. Świat aplikacji – prelekcja dla rodziców połączona z warsztatami.
Termin: 7 czerwca 2022 r., godz. 17.00
Miejsce: Książnica Podlaska Filia nr 15
Termin: 9 czerwca 2022 r., godz. 17.00
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Wydarzenie 10. Spotkanie autorskie z artystą rzeźbiarzem- spotkanie otwarte dla każdej grupy wiekowej.
Termin: 27 września 2022 r., godz. 12.00
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Wydarzenie 11. Kulturalna noc. Wieczorna obserwacja nieba połączona z prezentacją książek o kosmosie i projekcją filmu.
Termin: 1 października 2022 r., godz. 18.00
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny
Wydarzenie 12. Koncert zespołu “Kamertone”.
Termin: 9 listopada 2022 r.
Miejsce: Książnica Podlaska budynek główny

logo projketu Bliżej siebie

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”