„Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny”

„Tylko w legendach może przetrwać to,
co w naturze przetrwać nie może.
Tylko legenda i mit nie znają granic możliwości”
Andrzej Sapkowski

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy współpracy ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz wsparciu Wydawnictwa Literatura, a także Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego zorganizowała konkurs powiatowy „Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny” adresowany do młodzieży z klas V-VI szkoły podstawowej. Do udziału zaproszono reprezentantów z Filii Bibliotecznej nr 4 i 7 Książnicy Podlaskiej z miasta Białegostoku oraz 15 bibliotek samorządowych gmin powiatu białostockiego.
Do konkursu zgłosiło się 38 uczestników (łącznie z powiatem i jego stolicą). Powołana komisja przez organizatora przedsięwzięcia (przedstawiciele: Starostwa Powiatu Białostockiego, Książnicy Podlaskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Okręgu Podlaskiego) dokonała wyboru 12 tekstów literackich, którym towarzyszyły prace plastyczne. Wybrany materiał pokonkursowy został opublikowany w broszurze pt. „Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny”. W sumie wyróżniono 24 prace, w tym sześć prac zamieszczono w mediach społecznościowych za zgodą autorów.
Organizator dziękuje wszystkim za owocną współpracę we wspieraniu działań projektu. Młodzieży składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie, kreatywność i pomysłowość, ciekawe i różnorodne przygotowane prace konkursowe. Opiekunom merytorycznym dziękujemy za zaangażowanie i fachową opiekę nad uczestnikami.

Małgorzata Rokicka-Szymańska
(Kierownik Biblioteki publicznej Powiatu Białostockiego
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)

01_gm.-Choroszcz_Skarby-Światowida_Julia-Dziewiątkowska.pdf

06_gm.-Poświętne_O-Marynce-a-właściwie-o-Marynkach_Krzysztof-Ożarowski.pdf

08_gm.-Turośń-Kościelna_Turośnianka_Julia-Świstun.pdf