Dla Bibliotekarzy

Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

Statystyka

Przejdź do Strony

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

Sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu białostockiego

Przejdź do Strony

Materiały statystyczne

Wybrane dane statystyczne bibliotek publicznych województwa podlaskiego

Przejdź do Strony

Sieć bibliotek województwa podlaskiego

Przejdź do Strony

Oferta zawodowa

Przejdź do Strony

DKK na Podlasiu

Dyskusyjne Kluby Książki - porozmawiajmy o książkach

Przejdź do Strony

Materiały do pobrania

Dokumenty, formularze, druki, kalendarium rocznic, pomoce metodyczne

Przejdź do Strony

Serwis informacyjny bibliotekarzy województwa podlaskiego

Numer bieżący Biuletyn numer 3-4/2022

Przejdź do Strony

Głos Bibliotek Publicznych Województwa

Redagowany od 2008 r. przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny oraz Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego

Przejdź do Strony

SBP – Okręg Podlaski

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo z bibliotekarstwem i informacją naukową

Przejdź do Strony