Dla Bibliotekarzy

Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU W ogólnej liczbie 227 placówek bibliotecznych działających na terenie woj. podlaskiego można wyróżnić: 118 siedzib (bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz Książnicę Podlaską) – 40 w mieście, 78 na wsi,109 filii bibliotecznych – 31 w mieście (w tym 16 filii w Białymstoku), 78 na wsi. Poza tym obsługę biblioteczną na...

Przejdź do Strony

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

Podstawą prawną do tworzenia bibliotek w powiatach jest zapis w Ustawie o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swą siedzibę na obszarze powiatu” (art. 19 pkt 5). Bibliotekę...

Przejdź do Strony

Materiały statystyczne

Wybrane dane statystyczne bibliotek publicznych województwa podlaskiego

Przejdź do Strony

Sieć bibliotek województwa podlaskiego

Przejdź do Strony

Oferta zawodowa

Przejdź do Strony

DKK na Podlasiu

DKK Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, w tym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Adresowany jest do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Celem Klubów jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek, propagowanie czytelnictwa, przybliżenie sylwetek pisarzy oraz poszerzenie horyzontów literackich. DKK w liczbach W...

Przejdź do Strony

Materiały do pobrania

Nazwa Data publikacji Rozmiar pliku Pobierz Kalendarz_rocznic_na_2020_rok 27 listopada 2019 434.96 KB Pobierz Eksperymantuj.pdf 27 marca 2020 236.46 KB Pobierz I_Sekrety morskich glebin.docx 4 września 2020 1.03 MB Pobierz I_Zał.1 Dzwięki morza.mp3 4 września 2020 1.90 MB Pobierz I_Zał.3 Morza i oceany.pdf 4 września 2020 12.95 MB Pobierz seria scenariuszy – Morskie przygody w bibliotece...

Przejdź do Strony

Serwis informacyjny bibliotekarzy województwa podlaskiego

Numer bieżący Biuletyn numer 1/2021

Przejdź do Strony

Głos Bibliotek Publicznych Województwa

Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, redagowany od 2008 r. przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny oraz Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego, nawiązuje do wydawanego pod tym samym tytułem „biuletynu informacyjnego” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (wówczas biblioteka wojewódzka obejmowała swoim nadzorem merytorycznym biblioteki publiczne woj. białostockiego), ukazującego się w latach 1992-1998. Wymieniony periodyk zawodowy, o charakterze...

Przejdź do Strony

SBP – Okręg Podlaski

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją społeczną o charakterze fachowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Jest organizacją ponad podziałami środowiskowymi i należą do niej bibliotekarze różnych specjalności, niezależnie od usytuowania biblioteki w strukturze resortowej. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałej w 1915 r. w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. W 1917 r. członkowie Komisji powołali Związek Bibliotekarzy Polskich. Datę...

Przejdź do Strony