Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

W 2019 r. w województwie podlaskim funkcjonowało 231 placówek bibliotecznych:

  • 118 bibliotek macierzystych,
  • 113 filii bibliotecznych.

Działalność bibliotek wspierały 23 punkty biblioteczne.

Spośród wszystkich placówek 71 bibliotek i filii zlokalizowanych jest w miastach, a 160 funkcjonuje w środowisku wiejskim.

W minionym roku zlikwidowano jedną filię biblioteczną – Tymianka w gminie Nurzec Stacja. Również jedna filia biblioteczna została utworzona – Borkowo, w gminie wiejskiej Kolno.

Obecnie wszystkie gminy wywiązują się z ustawowego obowiązku prowadzenia biblioteki publicznej w formie instytucji kultury. W minionym roku gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, nie posiadająca biblioteki publicznej od 2002 r., powołała Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonce Kościelnej.

Według statystyk GUS w województwie podlaskim 63 placówki biblioteczne działały w strukturze innej instytucji. Z ośrodkami kultury połączonych było 58 placówek, w tym 33 to biblioteki: miejskie, miejsko-gminne, gminne oraz 25 filii bibliotecznych. Z bibliotekami szkolnymi połączonych było 5 filii bibliotecznych.

Na terenie województwa podlaskiego nadal nie wszystkie samorządy powiatowe prowadziły biblioteki powiatowe, co powodowało, że w dalszym ciągu sieć bibliotek powiatowych nie była w pełni ukształtowana. W 2019 roku w woj. podlaskim 12 placówek bibliotecznych realizowało zadania bibliotek powiatowych. Były to następujące podmioty: 1 biblioteka wojewódzka (Książnica Podlaska w Białymstoku), 10 bibliotek miejskich i miejsko-gminnych (Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów) oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. W dwóch powiatach: bielskim i kolneńskim nie było bibliotek, które realizowały zadania ponadlokalne.

Komputeryzacja procesów bibliotecznych miała miejsce w 165 placówkach (biblioteki i filie). Wykorzystane programy komputerowe to: Patron, MAK+, Sowa,  Libra, KoBi.

Siedem bibliotek (Książnica Podlaska, MBP w Augustowie, MBP w Hajnówce, MBP w Kolnie, MBP w Łomży, BPG Łomżą w Podgórzu, BP  w Suwałkach) w ramach konsorcjum posiadało dostęp do publikacji w serwisie IBUK Libra. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej budowały w naszym województwie następujące placówki: BP w Mońkach, BPMiG Łapy, CB-K w Szczuczynie oraz BPG Łomża z/s w Podgórzu. MBP w Łomży udostępniała czytelnikom Komputerowy System Informacji Prawnej „Legalis” oraz internetową bazę serwisu ekonomiczno-prawnego „Gofin”.