Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

W ogólnej liczbie 227 placówek bibliotecznych działających na terenie woj. podlaskiego można wyróżnić:

  • 118 siedzib (bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz Książnicę Podlaską) – 40 w mieście, 78 na wsi,
  • 109 filii bibliotecznych – 31 w mieście (w tym 16 filii w Białymstoku), 78 na wsi.

Poza tym obsługę biblioteczną na obszarze województwa wspiera 31 Oddziałów dla Dzieci oraz 19 punktów bibliotecznych.

W 2021 r. zlikwidowano 3 filie biblioteczne w gminach: Michałowo (2 filie), Sokoły (1 filia). Wszystkie gminy wywiązywały się z ustawowego obowiązku prowadzenia biblioteki publicznej w formie instytucji kultury.

Biblioteki samorządowe województwa pozyskały w minionym roku 160.559 wol. nowości książkowych, a zakupiły 108.084 wol. ze środków finansowych organizatora oraz z dotacji MKiDN w ramach NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 – Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakupu nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

W zawieszeniu pozostaje 5 filii, które są wykazywane w sieci bibliotecznej:

Placówki biblioteczne województwa podlaskiego odnotowały wzrost wskaźników czytelnictwa, zarejestrowały 122.732 (+844) czytelników, którym wypożyczono 2.385.383 (+311.965) książek.

Zasięg czytelnictwa wyniósł 10,5 % (średnia w województwie). Największe wskaźniki osiągnęły biblioteki w gminach: Wiżajny –20,9%, Kleszczele – 17,7%. Siemiatycze (miasto) –16,3%.

Sieć bibliotek powiatowych nie jest w pełni ukształtowana, ponieważ  nie powołano  bibliotek realizujących funkcje ponadlokalne w powiatach: bielskim,  kolneńskim. Zadania przypisane bibliotece powiatowej na rzecz sieci terenowej w województwie realizowały  następujące placówki: Książnica Podlaska w Białymstoku, 10 bibliotek miejskich i miejsko-gminnych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów) oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

Komputeryzacja procesów bibliotecznych miała miejsce w 171 bibliotekach i filiach. Wykorzystane programy komputerowe to: Patron, MAK+, Sowa, Libra, KoBi.

Największe placówki województwa korzystały ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie w ramach konsorcjum:

  • IBUK Libra – 6 bibliotek (KP, MBP w Hajnówce, MBP w Kolnie, MBP w Łomża, BPG Łomża, BP w Suwałkach)
  • Legimi  – 21 bibliotek

Osiem  bibliotek (KP, MBP w Łomży, BP w Suwałkach, BPMiG Łapy, B-CK w Szczuczynie, MBP w Hajnówce, BP w Mońkach, BPG Łomża) digitalizowało zbiory i materiały biblioteczne.