Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Województwo podlaskie swoim zasięgiem obejmuje 14 powiatów, w skład których wchodzi 118 gmin (13 gmin miejskich, 27 gmin miejsko-wiejskich oraz 78 gmin wiejskich). Sieć bibliotek publicznych liczy 225 placówek: 118 siedzib (40 w miastach i 78 na wsi) oraz 107 filii bibliotecznych (30 w w miastach i 78 na wsi).

Zbiory bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2022 r. wyniosły 4.995.924 jednostek zinwentaryzowanych (książek, czasopism oprawnych i zbiorów specjalnych). Do bibliotek wpłynęło 159.891 woluminów wszystkich typów zbiorów, w tym 119.749 wol. pochodziło z zakupu. Prenumerowano 1.721 tytułów czasopism bieżących. Na zakup zbiorów podlaskie biblioteki wydały łącznie 3.020.013 zł. Wycofano z użytkowania 116.705 wol. zbiorów.

Biblioteki odwiedzano 1.366.290 razy. Zarejestrowano 131.223 użytkowników korzystających ze zbiorów, co stanowi wzrost o 2967 czytelników w stosunku do roku 2021. Zasięg czytelnictwa wyniósł 11%. Biblioteki udostępniły (na zewnątrz i na miejscu) 2.852.406 wol. zbiorów (książek, czasopism i zbiorów specjalnych).

Podlaskie biblioteki udostępniały również swoim czytelnikom zdalny dostęp do zbiorów poprzez platformy: IbukLibra (3 biblioteki), Legimi (23 biblioteki), Empik Go (1), EbookPoint Biblio (1), Audioteka (1). Z takiej formy czytelnictwa skorzystało 3.261 czytelników, wypożyczając łącznie 81.360 tytułów e-booków i audiobooków.

Komputeryzacja procesów bibliotecznych miała miejsce w 171 bibliotekach i filiach (76%). Wykorzystane programy komputerowe to: MAK+, Patron, Sowa, Libra, KoBi, MAK.