Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku funkcjonowało 231 placówek bibliotecznych, w tym:

  • 118 bibliotek – 40 w mieście, 78 na wsi,
  • 113 filii bibliotecznych – 31 w mieście (w tym 16 filii w Białymstoku), 82 na wsi.

W 2020 roku zlikwidowano jedną filię biblioteczną w Czartajewie (gm. Siemiatycze), a w Mońkach uruchomiono nową placówkę biblioteczną pod nazwą Mediateka.

Spośród wszystkich placówek 71 bibliotek i filii zlokalizowanych jest w miastach, a 160 funkcjonuje w środowisku wiejskim.

W zawieszeniu pozostaje 5 filii, które są wykazywane w sieci bibliotecznej:

  • filia nr 10 (Białystok),
  • filia w Barszczewie (gm. Choroszcz),
  • filia w Bondarach (gm. Michałowo),
  • filia w Szymkach (gm. Michałowo),
  • filia w Ploskach (gm. Bielsk Podlaski).

Obsługę czytelników na obszarze województwa wspiera 31 oddziałów dla dzieci oraz 19 punktów bibliotecznych (o 6 mniej niż w roku 2019 r).

Wszystkie gminy wywiązywały się z ustawowego obowiązku prowadzenia biblioteki publicznej w formie instytucji kultury.

Biblioteki samorządowe województwa pozyskały 152.816 wol., a z dotacji organizatora oraz z dotacji na zakup nowości książkowych z programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 zakupiły 115.037 wol. 

Sieć bibliotek powiatowych nie jest w pełni ukształtowana. W minionym roku 12 placówek bibliotecznych realizowało zadania bibliotek powiatowych. Były to następujące podmioty: 1 biblioteka wojewódzka (Książnica Podlaska w Białymstoku), 10 bibliotek miejskich i miejsko-gminnych (zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów) oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. W dwóch powiatach: bielskim i kolneńskim nie było bibliotek, które realizowały zadania ponadlokalne.

Komputeryzacja procesów bibliotecznych miała miejsce w 175 placówkach (biblioteki i filie). Wykorzystane programy komputerowe to: Patron, MAK+, Sowa, Libra, KoBi.

Siedem bibliotek (Książnica Podlaska, MBP w Augustowie, MBP w Hajnówce, MBP w Kolnie, MBP w Łomży, BPG Łomża, BP w Suwałkach) w ramach konsorcjum posiadało dostęp do publikacji na platformie IBUK Libra. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej budowały w naszym województwie następujące placówki: BP w Mońkach, BPMiG Łapy, CB-K w Szczuczynie oraz BPG Łomża. 15 bibliotek oferowało czytelnikom dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, a 10 bibliotek publicznych w ramach konsorcjum korzystało z usługi dostarczania publikacji drogą elektroniczną na platformie Legimi.