Materiały statystyczne

Wybrane dane statystyczne bibliotek publicznych województwa podlaskiego za 2019 r.

Wybrane dane statystyczne bibliotek publicznych województwa podlaskiego za 2018 r.