Oferta zawodowa

Szkolenia, konferencje, warsztaty

maj 2022 “Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych” – wizyta studyjna w Mońkach 27 maja 2022 25 maja 2022 r.  w ramach realizacji projektu "Nie siedź – Sieciuj! - wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych" zorganizowano wizytę studyjną w Mediatece Biblioteki Publicznej w Mońkach. Uczestniczyli w niej bibliotekarze biorący udział w projekcie oraz bibliotekarze z...

Przejdź do Strony

Konkursy dla bibliotek

KONKURS DLA BIBLIOTEK 2022 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie z Oddziałem Białostockim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs ph. „Biblioteka romantyczna”, który jest adresowany do wszystkich bibliotek publicznych woj. podlaskiego z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców oraz filii Książnicy Podlaskiej. Głównym celem...

Przejdź do Strony