Oferta zawodowa

Szkolenia, konferencje, warsztaty

maj 2023 Szkolenia w Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2023 r. 29 maja 2023 I.  Analiza Funkcjonalności Bibliotek Publicznych 2022  - 8.02.2023 r. Szkolenie on-line mające na celu przypomnienie dotychczasowym uczestnikom Projektu i zapoznanie nowych bibliotekarzy z zasadami i metodyką wypełniania formularzy projektu AFBP za 2022 rok. II. Tu się czyta - 2.03.2023 r. Spotkanie on-line z pięcioma...

Przejdź do Strony

Konkursy dla bibliotek

KONKURS DLA BIBLIOTEK 2023 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wraz z Podlaskim Okręgiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza konkurs ph. „Projekt kulturalny w bibliotece”.   Konkurs skierowany jest do bibliotek publicznych województwa podlaskiego z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców oraz filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej, które w okresie od 2019 r....

Przejdź do Strony