Konkursy dla bibliotek

KONKURS DLA BIBLIOTEK 2022

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie z Oddziałem Białostockim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs ph. „Biblioteka romantyczna”, który jest adresowany do wszystkich bibliotek publicznych woj. podlaskiego z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców oraz filii Książnicy Podlaskiej.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat epoki romantyzmu poprzez akcje kulturalne, edukacyjne i społeczne skierowane do społeczności lokalnej. Inspiracją do ogłoszenia tegorocznego konkursu jest ustanowienie przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, który przyniósł Polsce znakomitych twórców, myślicieli i artystów.

W formularzu zgłoszeniowym prosimy opisać: wydarzenie adresowane do dzieci i młodzieży oraz przedsięwzięcie skierowane do osób dorosłych. Więcej szczegółów znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2022 r.

Podsumowanie konkursu i prezentacja działań nagrodzonych bibliotek publicznych woj. podlaskiego odbędzie się w listopadzie 2022 roku na XIII Konferencji Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego.