Konkursy dla bibliotek

KONKURS DLA BIBLIOTEK 2023

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wraz z Podlaskim Okręgiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza konkurs ph. „Projekt kulturalny w bibliotece”.

 

Konkurs skierowany jest do bibliotek publicznych województwa podlaskiego z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców oraz filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej, które w okresie od 2019 r. pozyskały środki pozabudżetowe na projekty kulturalne, biorąc udział w programach i grantach.

Jeśli Państwa biblioteka z sukcesami ubiega się o dodatkowe fundusze i realizuje inicjatywy dofinansowywane ze środków zewnętrznych – zapraszamy do udziału w konkursie.

Cele konkursu to m.in.:

  • Popularyzowanie inicjatyw adresowanych do wszystkich grup użytkowników, na które biblioteki uzyskały dotację.
  • Aktywizacja podlaskich bibliotek w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć animujących czytelnictwo, dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
  • Rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych bibliotekarzy.
  • Prezentacja dorobku bibliotek i wymiana doświadczeń pomiędzy bibliotekami.

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2023 roku. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Podsumowanie konkursu i prezentacja działań nagrodzonych bibliotek odbędzie się w listopadzie 2023 roku w siedzibie Książnicy Podlaskiej na XIV Konferencji Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego.

logo województwa podlaskiego, książnicy podlaskiej oraz stowarzyszenia bibliotekarzy polskich