POWIAT GRAJEWSKI

1.Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo
tel. /86/ 272-36-28
dyr. /86/ 261-02-53
e-mail:
dyrektor@biblioteka.grajewo.pl
czytelnia@biblioteka.grajewo.pl
wypozyczalnia@biblioteka.grajewo.pl
http://www.biblioteka.grajewo.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie
Oddział dla Dzieci

oś. Broniewskiego 3
19-200 Grajewo
tel. /86/ 272-49-74
e-mail: bliotekadladzieci@wp.pl
http://www.biblioteka.grajewo.pl

2.Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie
ul. Szkolna 1
19-211 Ruda
tel. /86/ 273-87-64
kom. 667-674-816
e-mail: bibliotekaruda@uggrajewo.pl

3.Biblioteka Samorządowa w Radziłowie
Pl. 500-lecia 14
19-213 Radziłów
tel. /86/ 273-60-24
e-mail: bibliotekaradzilow@wp.pl

4.Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie
ul. Warszawska 9
19-206 Rajgród
tel. /86/ 272-14-85
e-mail:bibliotekas@op.pl

•Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie.
Filia Biblioteczna w Bełdzie
Bełda 40
19-206 Rajgród
tel. /86/ 273-30-70

•Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie.
Filia Biblioteczna w Woźnejwsi
Woźnawieś
19-206 Rajgród
tel. /86/ 273-30-70

5.Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
ul. Łomżyńska 11
19-230 Szczuczyn
tel. /86/ 262 10 36/ 37
e-mail: bckszczuczyn@wp.pl
http://bckszczuczyn.pl/

•Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie.
Filia Biblioteczna w Niećkowie
Niećkowo
19-230 Szczuczyn
tel. /86/ 262-10-38
e-mail: bckszczuczyn@wp.pl

6.Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz
ul Piaskowa 1
19-222 Wąsosz
tel. /86/ 273-10-37
e-mail: bpg3@o2.pl