POWIAT SUWALSKI

1.Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach

ul. E. Plater 33 A
16-400 Suwałki
tel./fax /87/ 565-62-46,
565-62-48 (wyp.)
Instruktor wewn. 13
e-mail:
sekretariat@bpsuwalki.pl;
kolodziejska@bpsuwalki.pl;
http://bpsuwalki.pl/

•Miejska Biblioteka Publiczna w Suwałkach.
Filia nr 1

Suwałki, ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki
tel. /87/ 562-94-74
e-mail: filia1@bpsuwalki.pl

•Miejska Biblioteka Publiczna w Suwałkach.
Filia nr 2

Suwałki, ul. Klonowa 41
16-400 Suwałki
tel. /87/ 567-11-09
e-mail: filia2@bpsuwalki.pl

•Miejska Biblioteka Publiczna w Suwałkach.
Filia nr 3

ul. Północna 26
16-400 Suwałki
tel. /87/ 567-48-15
e-mail: filia3@bpsuwalki.pl

•Midicentrum

ul. Witosa 4A
16-400 Suwałki
tel. /87/ 565-62-47
e-mail: midicentrum@bpsuwalki.pl
http://midicentrum.pl/

2.Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

ul. Młyńska 11
16-423 Bakałarzewo
tel. /87/ 569-40-65
e-mail: gbp@bakalarzewo.pl
http://www.gbpbakalarzewo.naszabiblioteka.com

•Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie.
Filia Biblioteczna w Skazdubie Starym

Skazdub Stary 16-423 Bakałarzewo
tel. /87/ 569-40-59
e-mail: biblioteka.skazdub@interia.pl

3.Gminna Biblioteka Publiczna w Filipowie

ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel. /87/ 569-60-55
e-mail: biblioteka@filipow.pl

4.Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie

ul. Sportowa 1A
16-404 Jeleniewo
tel. /87/ 568-30-98
e-mail:
bibjeleniewo@wp.pl;
bibliotekajeleniewo@o2.pl

5.Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli

ul. Rynek 11
16-427 Przerośl
tel. /87/ 569-10-12
e-mail: gbp.przerosl4@poczta.onet.pl
http://goksit.przerosl.eu/

•Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli.
Filia Biblioteczna w Pawłówce

Pawłówka
16-427 Przerośl
tel. /87/ 569-17-90
e-mail: m.chomicz.biblioteka@gmail.com

6.Gminna Biblioteka Publiczna Raczki

Plac Kościuszki 37
16-420 Raczki
tel. /87/ 568-61-86
e-mail: gbpraczki@op.pl

7.Gminny Ośrodek Kultury w Rutce–Tartak.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rutce–Tartak

ul. Szkolna 1
16-406 Rutka Tartak
tel. /87/ 568-72-01
e-mail: gok.rutkatartak@gmail.com

8. Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Krzywe 91
16-402 Suwałki
kom. 519671281
e-mail: kierownikbiblioteki@krzywe.com.pl

•Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.
Filia Biblioteczna w Starym Folwarku

Stary Folwark 42
16-402 Suwałki
tel. /87/ 566-35-83
e-mail: biblioteka.staryfolwark@wp.pl

•Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.
Filia Biblioteczna w Przebrodzie

Przebród 4a
16-402 Suwałki
tel. /87/ 565-70-09
e-mail: bprzebrod@wp.pl

•Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.
Filia Biblioteczna w Potaszni

Potasznia 13
16-400 Suwałki
tel. kom. 512-077-604

9.Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce

Słobódka 9
16-411 Szypliszki
tel. /87/ 568-13-84
e-mail: biblioteka@szypliszki.pl

•Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce.
Filia Biblioteczna w Kaletniku

Kaletnik
16-411 Szypliszki
e-mail: filiakaletnik@onet.pl

•Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce.
Filia Biblioteczna w Żubrynie

Żubryn
16-411 Szypliszki
e-mail: filiazubryn@onet.pl

10.Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach

ul. Sejneńska 45
16-407 Wiżajny
tel. /87/ 568-84-92
e-mail: gbp.wizajny@interia.pl