Usługi informacyjne i udostępnianie zbiorów

Podstawowa informacja o bibliotece i jej zasobach dostępna jest w  poszczególnych agendach (Informatorium, Czytelnia Ogólna, Dział Zbiorów Specjalnych, Wypożyczalnia Główna, Filie biblioteczne).

W usługach informacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, specjalizują się Filie biblioteczne.

Usługi informacyjne realizowane przez placówki Książnicy:

  • informacja o Książnicy Podlaskiej, jej agendach i innych bibliotekach;
  • informacja o dostępnych materiałach bibliotecznych, pomoc w korzystaniu z katalogów komputerowych i tradycyjnych;
  • informacja bibliograficzna – pomoc w doborze literatury, sporządzaniu bibliografii (m.in. dla maturzystów), ustalaniu szczegółów bibliograficznych;
  • informacja regionalna – w oparciu o bibliografię regionalną (Informatorium);
  • informacja faktograficzna – wyszukiwanie potrzebnych informacji w dostępnych źródłach tradycyjnych oraz Internecie;

Usługi szkoleniowe realizowane przez placówki Książnicy:

  • lekcje biblioteczne,
  • szkolenie indywidualne.

Usługi informacyjne realizowane w Książnicy Podlaskiej mają zakres uniwersalny. Uwzględniają różne kategorie użytkowników i szeroką gamę ich potrzeb. Książnica Podlaska pełni rolę ośrodka informacji o  regionie. Znaczącą grupę użytkowników stanowią prowadzący badania dotyczące zagadnień regionalnych.

Istotnym kierunkiem działalności informacyjnej Książnicy Podlaskiej jest szkolenie użytkowników. Odbywa się ono w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz Filiach bibliotecznych. Organizowane są zajęcia edukacyjne i prezentacje biblioteki, głównie dla dzieci i młodzieży szkół Białegostoku i  województwa.

INFORMATORIUM

Udostępnianie Zbiorów

Książnica Podlaska udostępnia swe zasoby mieszkańcom Białegostoku, woj. podlaskiego i innym zainteresowanym ofertą biblioteki. Ze zbiorów biblioteki głównej (Czytelnia Ogólna, Informatorium, Dział Zbiorów Specjalnych, Wypożyczalnia Główna) mogą korzystać użytkownicy, którzy ukończyli 13 lat. Filie biblioteczne obsługują dzieci, młodzież i czytelników dorosłych.

W siedzibie głównej Książnicy (Informatorium, Czytelnia Ogólna) oraz czytelniach Filii i w Dziale Zbiorów Specjalnych, zbiory udostępniane są prezencyjnie (na miejscu). Wypożyczenia do domu realizowane są przez Wypożyczalnię Główną i Filie.

Biblioteka oferuje możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych. Zapewnia sprowadzenie brakujących w zbiorach Książnicy Podlaskiej materiałów z bibliotek krajowych i zagranicznych, w postaci oryginałów lub reprodukcji. Materiały zamawia się w Wypożyczalni Głównej, udostępniane są wyłącznie w czytelniach. Więcej

Szczególne ograniczenia w udostępnianiu zbiorów dotyczą:

  • starych druków i cymeliów, udostępnianych przede wszystkim do celów naukowych,
  • dokumentów, których zły stan zachowania nie pozwala na udostępnianie w postaci oryginału.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.