Dostępność architektoniczna budynku głównego Książnicy Podlaskiej

24 listopada budynek główny Książnicy Podlaskiej odwiedził nasz czytelnik Pan Rafał Szczepaniak, który, jako osoba niewidoma, od wielu lat korzysta z zasobów Działu Zbiorów Specjalnych. Pan Rafał zbadał dostępność architektoniczną budynku głównego Książnicy Podlaskiej pod kątem dostosowania do potrzeb osób niewidomych. Działanie przeprowadzone zostało w ramach projektu “Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie” – przedsięwzięcia grantowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Audyt przeprowadziła Irena Radwańska – Koordynator do Spraw Dostępności Książnicy Podlaskiej.

logotypy