Działalność naukowa

Bibliotekarz Podlaski

„Bibliotekarz Podlaski” to recenzowane czasopismo naukowe, które według najnowszej listy MEiN w 2021 roku otrzymało 40 pkt. (według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21.12.2021: na liście nr 29925; unikatowy identyfikator czasopisma - 200134). W latach 2019-2020 kwartalnik uczestniczył w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW. Z tego względu uzyskał...

Przejdź do Strony

Konferencje naukowe

  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia"
  • III Konferencja Naukowa z cyklu "Młoda Polska: rewizje, reinterpretacje"
  • Spotkanie Literackie Poświęcone Życiu i Twórczości FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”

Przejdź do Strony

Projekty naukowe

Przejdź do Strony

Bibliotekarz Podlaski numery do pobrania

Bibliotekarz Podlaski numery do pobrania

Przejdź do Strony