Działalność naukowa

Bibliotekarz Podlaski

„Bibliotekarz Podlaski” to recenzowane czasopismo naukowe, uczestniczące w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019–2020 (uzyskało 20 pkt), redagowane w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”. Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji...

Przejdź do Strony

Konferencje naukowe

  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia"
  • III Konferencja Naukowa z cyklu "Młoda Polska: rewizje, reinterpretacje"
  • Spotkanie Literackie Poświęcone Życiu i Twórczości FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”

Przejdź do Strony

Projekty naukowe

Przejdź do Strony

Bibliotekarz Podlaski numery do pobrania

Bibliotekarz Podlaski numery do pobrania

Przejdź do Strony