Działalność naukowa

Bibliotekarz Podlaski

Recenzowane czasopismo naukowe

Przejdź do Strony

Konferencje naukowe

  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia"
  • III Konferencja Naukowa z cyklu "Młoda Polska: rewizje, reinterpretacje"
  • Spotkanie Literackie Poświęcone Życiu i Twórczości FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”

Przejdź do Strony

Projekty naukowe

Przejdź do Strony

Bibliotekarz Podlaski numery do pobrania

Bibliotekarz Podlaski numery do pobrania

Przejdź do Strony