Konferencje naukowe

 • I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu “Zapolska międzynarodowa. Biografia – dzieło – recepcja” (Białystok – Paryż – Lwów)  

ZAKŁAD FILOLOGICZNYCH BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU (POLSKA)

WYDZIAŁ I FILOLOGICZNY POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI (POLSKA)

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES, USPC UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE (FRANCJA)

NARODOWA AKADEMIA NAUK UKRAINY. ODDZIAŁ WE LWOWIE (UKRAINA)

KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Zapolska międzynarodowa. Biografia – dzieło – recepcja” (Białystok – Paryż – Lwów)

Temat I Jubileuszowej Konferencji w 100-lecie śmierci Pisarki (1921-2021):
GABRIELA ZAPOLSKA BIOGRAFIA – ESTETYKA – IDEE
Konferencja odbędzie sic w Białymstoku w formie hybrydowej w dniach 24-25 września 2021 roku

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 roku na adres mailowy: jannicka@wp.pl

 

Szczegóły na stronie Wydziału Filologicznego UwB

              oraz w Programie Konferencji


 

 •                                  X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

                                         ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

                                       Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

   

  KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
  WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
  KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO


  mają zaszczyt zaprosić na:
  Jubileuszową X Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu:
  ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

  Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

                                                                    Konferencja odbędzie się dnia 23 września 2021 roku
  systemie hybrydowym: część uczestników, którzy zadeklarują możliwość przyjazdu, wystąpi w Sali Audytoryjnej

                                                                       Książnicy Podlaskiej, część połączy się z nami online.

  Konferencja poświęcona jest następującemu zagadnieniu:
  JEROZOLIMA W KULTURZE
  ŻYDÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
   MIASTO – MIT – LITERATURA

   

   

   

   

  Szczegóły: Program


 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia”

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”

ZAKŁAD HISTORYCZNEGO JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO

PRACOWNIA KOMPARATYSTYKI KULTUROWEJ

KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO

oraz

AKADEMIA SUPRASKA

STOWARZYSZENIE NAUKOWE „OIKOUMENE”

mają zaszczyt zaprosić na

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia”

                                                                 

                                                                           Temat Konferencji:

                                                                        MONASTYCYZM I MISTYCYZM

                                                                          w literaturze, kulturze i języku Słowian 

                                                                         Konferencja odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Szczegóły: Program


 

 •  IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Żydzi wschodniej Polski”

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO
STOWARZYSZENIE NAUKOWE „OIKOUMENE”
mają zaszczyt zaprosić na:
IX Międzynarodową Konferencję Naukową
Żydzi Wschodniej Polski. Seria II:
ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Temat Konferencji:

“DZIECKO ŻYDOWSKIE. OBRAZY – ŚWIADECTWA – UWARUNKOWANIA KULTUROWE”

W związku z epidemią Komitet Organizacyjny zdecydował o zmianie formuły tegorocznej sesji. Konferencja odbędzie się w trybie zaocznym.

Szczegóły w załączonym liście: List Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Program (tryb zaoczny)


 

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”

   WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI. WYDZIAŁ I FILOLOGICZNY

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH  “WSCHÓD – ZACHÓD”

KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyt zaprosić na 

II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”

Temat Konferencji:

NAUKOWE I LITERACKIE ŚWIATY ZYGMUNTA GLOGERA

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019 roku w Pałacu Branickich w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Drugiego dnia przewidujemy sesję wyjazdową śladami życia i twórczości Glogera.

Spotkanie jest częścią grantu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Szczegóły: Zaproszenie

Program


 

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Białostockie Sympozja Slawistyczne”

ZAKŁAD SLAWISTYKI I LITERATUR ROSJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU (KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
  WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU)
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
mają zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu “Białostockie Sympozja Slawistyczne”

Temat Konferencji:

MIĘDZY METAFIKCJĄ A NON-FICTION. PODMIOTOWOŚĆ W LITERATURZE ROSYJSKIEJ KOŃCA XX – POCZĄTKU XXI WIEKU

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

 

 

Szczegóły: Program


 

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia”

AKADEMIA EDUKACJI
UNIWERSYTETU WITOLDA WIELKIEGO (WILNO)
KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
mają zaszczyt zaprosić na
III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia
Temat Konferencji:
Z PROBLEMÓW BILINGWIZMU I WIELOKULTUROWOŚCI:
RODZINA MIŁOSZÓW
I INNE RODY POGRANICZA LITEWSKO-POLSKIEGO
HISTORIA, LOSY, ŚWIADECTWA LITERACKIE

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2019 roku na Litwie w Akademii Edukacji VDU (Wilno).

 

 

Szczegóły: Zaproszenie

Program

Źródło: KBF W-Z


 

 • III Konferencja Naukowa z cyklu “Młoda Polska: rewizje, reinterpretacje”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje-filozofia-recepcja”

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA HISTORII LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
DZIAŁ NAUKOWY KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. Ł. GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyt zaprosić na
III Konferencję Naukową
Z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE”
Temat sesji naukowej:
WINCENTY LUTOSŁAWSKI (1863 – 1954) I LITERATURA.
ESTETYCZNE KONEKSJE – FILOZOFIA – RECEPCJA
Sesja odbędzie się w Białymstoku w dniach 11-12 października 2019 roku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego

 

 

Szczegóły: Zaproszenie

Źródło: KBF W-Z


 

 • Spotkanie Literackie Poświęcone Życiu i Twórczości FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
oraz
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
zapraszają na
SPOTKANIE LITERACKIE
POŚWIĘCONE ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO

W programie wystąpienia:

prof. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN, Warszawa), Nowe spojrzenia na twórczość Franciszka Karpińskiego

Waldemar Smaszcz (Białystok), Lubię ustronia, gdzie mniej widzę świata… Między Białymstokiem a Puszczą Białowieską – połowa życia poety

dr hab. Marek Nalepa, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), Gawędy dubieckie Franciszka Karpińskiego i Wincentego Pola

Wydarzenie odbędzie się
25 września 2019 roku, początek godzina 17:00
Audytorium (VI piętro) w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 14A, 15-097 Białystok

Spotkanie w ramach cyklu “Śród Literackich” w Książnicy Podlaskiej organizowane jest ku uczczeniu 25. rocznicy ustanowienia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, ustanowionej w 1995 roku przez Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku. Nagroda przyznawana jest osobom, których działalność wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. Laureatami zostali m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Edward Redliński, Wiesław Myśliwski.

Sylwetki Prelegentów:

Profesor Teresa Kostkiewiczowa – wybitna polska literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką licznych książek dotyczących literatury i kultury polskiej XVII-XVIII wieku, m.in. Klasycyzm – sentymentalizm – rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia (1975), Polski wiek świateł. Obszary swoistości (2002).

Waldemar Smaszcz – polski historyk i krytyk literatury, tłumacz; autor kilkunastu książek autorskich oraz kilkudziesięciu wyborów wierszy poetów polskich we własnym wyborze i z autorskimi esejami; zajmował się twórczością polskich poetów m.in. Henryka Sienkiewicza, Zofii Kossak, Romana Brandsztettera, Franciszka Karpińskiego; autor książek m.in. Jan Twardowski. Kapłan-poeta (1991), Słowo poetyckie Karola Wojtyły (1998).

dr hab. Marek Nalepa – literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor, redaktor i współredaktor dziewiętnastu książek poświęconych kulturze polskiego oświecenia, zwłaszcza fazy schyłkowej tej epoki. Autor m.in. monografii Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806), Rzeszów 2003; Między żarliwością a zdradą: studia i szkice o literaturze późnego polskiego Oświecenia, Kraków 2010.


 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”

Temat V Konferencji: MIT ODESSY W KULTURZE ŚWIATOWEJ. TEKSTY – MEDIA – WYOBRAŻENIA

Konferencja odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku w Białymstoku.

Szczegóły: Program