E-konferencja Bibliotek Publicznych województwa podlaskiego

E-konferencja Bibliotek Publicznych

województwa podlaskiego

 Literackie inspiracje

4 listopada 2020 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego, zorganizowała XI Regionalną Konferencję Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego ph. Literackie inspiracje. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom i rozpoczęło się rozstrzygnięciem konkursu pn.  Literacka gra biblioteczna, który adresowany był do bibliotek publicznych województwa podlaskiego.

Zgłosiło się do niego 7 placówek bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Gródku, Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie, Biblioteka-Centrum Kultury w Szczuczynie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie).

Zebranych uczestników powitała Jolanta Gadek – dyrektor Książnicy Podlaskiej, a także Joanna Trusiuk- kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej. Gościem konferencji był Pan Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, który ufundował nagrodę główną – grawerton, nagrodę finansową i rzeczową. Fundatorem pozostałych nagród była Książnica Podlaska oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Podlaski.

Komisja konkursowa w składzie:

Marta Pacewicz – przewodnicząca Komisji, Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, starszy inspektor

Dorota Łuckiewicz – zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej, reprezentująca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Izabela Szymańska – pracownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej

nagrodziła następujące biblioteki:

I miejsce – Biblioteka- Centrum Kultury w Szczuczynie,

II miejsce – ex aequo – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie,

III miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie,

Wyróżnienia przyznano: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy oraz Bibliotece Publicznej w Gródku.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicielki Wydawnictwa Dwie Siostry pani Kingi Kowalskiej, która zaprezentowała nowości i zapowiedzi wydawnictwa oraz książki poruszające ważne i trudne tematy.

Ostatnim punktem programu była prezentacja działań nagrodzonych bibliotek.