Epea. Pismo literackie nr 1/2021 (6)

Okładka szóstego numeru nieregularnika "Epea. Pismo literackie".

Szanowni Państwo,

już po raz szósty mam zaszczyt zaprosić Państwa w literacką podróż pod nazwą „Epea”. Zdawałoby się, że po trzech latach, tworzenie pisma literackiego powinno być łatwiejsze – czas na wypracowanie schematów działania, ustalenie podziału obowiązków, uporanie się z problemami, z jakimi mierzyć się muszą młode, niedoświadczone redakcje, już minął. Tymczasem, z każdym kolejnym numerem, coraz wyraźniej dostrzegam potrzebę dalszego rozwoju, wyjścia poza ustalone wcześniej ramy.
Zmiany w świecie kultury wymuszają zmianę tempa i rozszerzenie pola zainteresowań, dostrzeganie zjawisk z pogranicza sztuk i wzajemnych wpływów różnych dziedzin życia. Otwieramy się więc na to, co nowe, ale też na to, co od dawna znane, ale niewystarczająco do tej pory obecne na łamach naszego pisma. To nie przypadek, że obok poezji, prozy, eseju czy recenzji, znalazły się w tym numerze teksty poświęcone: komiksowym adaptacjom literatury, podcastom czy związkom dziennikarstwa z literaturą. Zaprosiliśmy do rozmowy poetkę, ale też muzyka czy lekarza pracującego w hospicjum.
Bo choć brzmi to może banalnie, cały świat jest literaturą. Wystarczy tylko nauczyć się go czytać…

Justyna Sawczuk
redaktor naczelna

 

Epea. Pismo literackie nr 1/2021 (6)

Wydanie nieregularnika “Epea. Pismo literackie” nr 1/2021 (6) dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo MKDiN