„Epea. Pismo literackie” po raz szósty

Nowy, szósty numer nieregularnika "Epea.Pismo literackie".

Ukazał się szósty numer nieregularnika „Epea. Pismo literackie”, wydawanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Zmiany w świecie kultury wymuszają zmianę tempa i rozszerzenie pola zainteresowań, dostrzeganie zjawisk z pogranicza sztuk i wzajemnych wpływów różnych dziedzin życia. Otwieramy się więc na to, co nowe, ale też na to, co od dawna znane, ale niewystarczająco do tej pory obecne na łamach naszego pisma. To nie przypadek, że obok poezji, prozy, eseju czy recenzji, znalazły się w tym numerze teksty poświęcone: komiksowym adaptacjom literatury, podcastom czy związkom dziennikarstwa z literaturą. Zaprosiliśmy do rozmowy poetkę, ale też muzyka czy lekarza pracującego w hospicjum – napisała we wstępie do nowego numeru, Justyna Sawczuk, redaktor naczelna pisma.

Tym razem, na łamach nieregularnika, ukazały się teksty m.in. Joanny Grzelczyk, Piotra Janickiego, Michała Fałtynowicza, ks. Jerzego Szymika, Agnieszki Zajdowicz, Małgorzaty Dobkowskiej, Zofii Piłasiewicz, Katarzyny Drogiej czy Miłki Malzahn.

Wśród zaproszonych do rozmowy gości, znaleźli się: młoda poetka Nina Manel, dziennikarz i muzyk Michał Czarnecki, akwarelistka Barbara Gałczyńska oraz Dariusz Kuć – lekarz i autor książki „Niedługie życie”.

Szósty numer nieregularnika „Epea. Pismo literackie” będzie niebawem dostępny na stronie internetowej: ksiaznicapodlaska.pl/epea oraz w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl).

Patronat medialny: Portal Wrota Podlasia, TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, podlaskisenior.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu