O nas

„Epea. Pismo literackie” to odpowiedź na postulat utworzenia czasopisma literackiego, jaki padł podczas I Sejmiku Poetyckiego, zorganizowanego w Książnicy Podlaskiej w lutym 2018 r., w ramach Festiwalu Literackiego „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”. Wówczas zrodził się pomysł stworzenia miejsca, gdzie twórczość swą będą mogli prezentować pisarze i poeci związani z województwem podlaskim, jednak szybko się okazało, że sami twórcy oczekują konfrontacji z literatami spoza regionu. To pozwoliło nam otworzyć swoje łamy dla piszących w języku polskim z kraju i spoza jego granic. Na stronach nieregularnika „Epea” swe miejsce znaleźli zarówno znani i cenieni, jak i debiutanci.

Jeśli piszesz: wiersze, opowiadania, reportaże, eseje, dramaty, felietony, recenzje książek lub bajki dla dzieci i pragniesz podzielić się swoją twórczością z innymi, prześlij swój tekst na adres e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl. Wybrane utwory zostaną opublikowane w kolejnym numerze nieregularnika „Epea.Pismo literackie”.

Przyjmujemy jedynie teksty dotychczas niepublikowane i niezgłaszane do konkursów literackich.

Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania.

Adres redakcji:
„Epea. Pismo literackie”
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A
15-097 Białystok
e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl

Wydawca:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A
15-097 Białystok
NIP: 542-21-24-069
REGON: 000276713

Redaktor naczelny: Piotr Janicki; Redakcja: Paulina Maria Reszotko, Daniel Znamierowski, Tomasz Filipowicz, Artur Jan Szczęsny, Bogumiła Maleszewska-Oksztol, Mona Al-Kaber