Poeci w sieci – spotkanie z Teresą Radziewicz

„Poeci w sieci” to cykl ośmiu filmów z udziałem podlaskich poetek i poetów, zrealizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury.

Bohaterką ósmego odcinka jest Teresa Radziewicz – poetka, redaktorka, animatorka życia literackiego, instruktor teatralny, autorka sześciu książek poetyckich: „Lewa strona”, „Sonia zmienia imię”, „Samosiejki”, „rzeczy pospolite”, „pełno światła”. W lipcu 2020 ukazał się najnowszy tom poetki zatytułowany „Ś” – pod redakcją Krzysztofa Korotkicha i Janusza Taranienki, wydany przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Teresa Radziewicz jest laureatką m,in. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, była też dwukrotnie nominowana do tej nagrody. Jest laureatką pierwszych nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich: konkursie im. Haliny Poświatowskiej i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Publikowała m. in. w „Studium”, „Tyglu Kultury”, „Arteriach”, „Migotaniach”, „Pro Arte”, „Notatniku Satyrycznym”, „Frazie” i „Toposie” oraz Białostockiej Kolekcji Filologicznej.

(źródło: Stowarzyszenie Szukamy Polski)