Grudniowe spotkania autorskie on-line w ramach DKK

Zdjęcie przedstawia logo Dyskusyjnego Klubu Książki

Serdecznie zapraszamy na spotkania autorskie on-line w ramach DKK: (spotkania są  dofinansowane ze środków Instytutu Książki)

2.12.2020 Regina Kantarska-Koper, godz. 17.00 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na swój fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska), gdzie odbędzie się spotkanie on-line w ramach cyklicznych śród literackich. Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Regina Kantarska-Koper – białostoczanka, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego. Od 1993 roku pracowała jako terapeutka. Uprawia poezję, prozę i malarstwo, pisuje także wiersze dla dzieci, aforyzmy i haiku. Swoje utwory publikowała w licznych antologiach poezji i aforystyki, prasie oraz w wydawnictwach pokonkursowych. Członek Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku i Związku Literatów Polskich. Tłumaczona na esperanto. Nagradzana i wyróżniana w konkursach literackich. Wydała trzy tomiki poezji: „Między tak i nie” – Oficyna Wydawnicza „Pogranicze”, Białystok 1992; „Niech nie ogarnie mnie ciemność” – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Białystok 2000; „Krople tęczy” – Nauczycielski Klub Literacki, Białystok 2002. Jest współautorką tomiku „Smak istnienia” z serii „Kajety Starobojarskie” – NKL, Białystok 2009 oraz współredaktorką kolejnych numerów tej serii. Złożony do druku czwarty tomik „Czas księżyca”.

 

9.12.2020 Marta Cywińska , godz. 17.00 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na swój fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska), gdzie odbędzie się spotkanie on-line w ramach cyklicznych śród literackich. Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Marta Cywińska – doktor nauk humanistycznych, poetka, prozaiczka, felietonistka, dziennikarka, krytyk życia społecznego, krytyk literacki.   Pisze i publikuje również w języku francuskim (m.in. we Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanadzie, Rumunii).  Jest autorką kilku wystaw-rekwizytorni do wierszy o tematyce bretońskiej oraz inspirowanych pieśniami truwerów. W latach 2005–2007 była koordynatorem projektu translatorskiego, skupiającego pisarzy i poetów dwujęzycznych z Francji, Hiszpanii, Wenezueli oraz Argentyny. Uhonorowano ją tytułem Ambasadora Poetyckiego prestiżowego kwartalnika francuskiego “Art et Poesie de Touraine”. Jest również Ambasadorem Poetyckim Movimento Poetas del Mundo w Polsce. Ma w swoim dorobku liczne publikacje naukowe oraz popularyzatorskie z zakresu literaturoznawstwa, tanatologii, filozofii, historii wychowania, edukacji patriotycznej, symboliki w sztuce. W 2014 roku została  uhonorowana Statuetką Złotego  Pióra  za “całokształt twórczości literackiej, dziennikarskiej, naukowej oraz za propagowanie idei narodowych i promowanie kultury polskiej na świecie”. II mieniem Marty Cywińskiej nazwano dąb w Lesie Tysiąca Poetów w Vesdun we Francji. Autorka 25 książek: naukowych, literackich, popularyzatorskich – w tym kilku w jęz. francuskim.