Grudniowe spotkania z Agnieszką Suchowierską

9-10.XII.2019 –  spotkania autorskie z Agnieszką Suchowierską w bibliotekach  publicznych powiatu białostockiego.

W trzech bibliotekach samorządowych powiatu białostockiego zorganizowano spotkania autorskie z  Agnieszką Suchowierską – białostoczanką,  pisarką, polonistką, autorką książek edukacyjnych, współautorką bajek dla dorosłych, wielokrotnie nagradzaną i wyróżnianą w konkursach literackich.

Spotkania zorganizowano w bibliotekach samorządowych wyróżnionych dodatkowo przez jury w konkursie powiatowym:  „Dawno, dawno temu czyli podanie lub legenda z Małej Ojczyzny”.

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego oraz  współorganizatorów przedsięwzięcia przeprowadzono:

  • 12.2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem;
  • 12.2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy.