Informacja dotycząca wynajmu pomieszczeń

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w budynku siedziby przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A w Białymstoku, dysponuje następującymi pomieszczeniami do wynajmu, na imprezy, spotkania, eventy o charakterze kulturalno-oświatowym, edukacyjnym, naukowym, itp.:

  1. Salą audytoryjną (VI p.) o powierzchni 104 m2. Znajdują się w niej 84 miejsca siedzące, mównica, rzutnik multimedialny, ekran, mikrofon, nagłośnienie, dostęp do Internetu. Koszt wynajmu 250 zł/godz.
  2. Salą Aulą (VI p.) o powierzchni 210 m2. Znajdują się w niej mikrofon, nagłośnienie, ekran przenośny, dostęp do Internetu. Koszt wynajmu 250 zł/godz.
  3. Galerią (pater) o powierzchni 143 m2. dostęp do Internetu, telewizor z możliwością podłączenia komputera. Koszt wynajmu 250 zł/godz.

W przypadku wynajmu pomieszczenia powyżej 5 godzin dziennie lub wynajmu więcej niż jednego pomieszczenia w tym samym terminie, koszt wynajmu jest uzgadniany indywidualnie.

Jest możliwość skorzystania w wynajmowanych pomieszczeniach z „pętli indukcyjnej”, w przypadku osób niedosłyszących.

W przypadku zainteresowania wynajmem pomieszczeń prosimy o kontakt e-mailowy: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl lub telefoniczny 85 67 67 224.

PDF