Katalog OPAC

W związku ze zgłaszanymi przez Czytelników komunikatami pojawiającymi się po wejściu na stronę Katalogu OPAC Książnicy Podlaskiej, zapewniamy, że strona nie stanowi zagrożenia i posiada aktualne certyfikaty bezpieczeństwa.

Problem dotyczył współpracy katalogu z najnowszymi wersjami przeglądarek. Błędy zostały zgłoszone dostawcy oprogramowania i problem usunięto 04.08.2020 r.

Prosimy o usunięcie zapisanego w zakładkach starego adresu katalogu i korzystanie z nowego adresu https://opac.ksiaznicapodlaska.pl/Opac5/, który jest również dostępny na stronie Książnicy Podlaskiej pod przyciskiem „Katalog”.

W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem: it@ksiaznicapodlaska.pl.