Katarzyna Siemieniuk wicedyrektorem Książnicy Podlaskiej

Katarzyna Siemieniuk - wicedyrektor Książnicy Podlaskiej

Od 24 sierpnia 2021 r. funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjnych pełni Katarzyna Siemieniuk.

Pani Katarzyna Siemieniuk ukończyła studia magisterskie na Wydziale Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, studia podyplomowe Zamówienia Publiczne i Fundusze Europejskie na tej samej uczelni oraz studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

W czasie swojej kariery zawodowej dała się poznać jako zaangażowany społecznik i doskonały organizator. Była współinicjatorką Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej oraz inicjatorką m.in. wprowadzenia w mieście Białystok „Karty aktywnego seniora” oraz „Zielonego budżetu”, a jako przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej – odpracowywania przez mieszkańców długu, który mają wobec miasta.

Zgodnie ze statutem Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego zastępcę dyrektora instytucji powołuje i odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego.