Ogłoszenie o zamówieniu G.331-1/2023:

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, pięknej, popularno-naukowej oraz dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku Postępowanie dostępne na portalu ezamowienia.gov.pl pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-badbd779-cdf3-11ed-9355-06954b8c6cb9

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu K.331-1/2023:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz systemu wideokonferencji i streamingu w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” Postępowanie dostępne jest po zalogowaniu na portalu ezamowienia.gov.pl pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-438ffa74-bf0e-11ed-b311-9aae6ad31be8

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze A.331-2/2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyniku postępowania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu A.331-2/2022:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SWZ – Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego Załącznik nr 4 do SWZ – Instrukcja użytkownika miniPortal Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 6 do SWZ […]

Czytaj więcej