Ogłoszenie o zamówieniu G.331-2/2021 na:

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 4 do SWZ – […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu G.331-1/2021 na:

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 4 do SWZ […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu G.331-2/2020 na:

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Czytaj więcej