Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku była organizatorem szkolenia online pt.:

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece

Spotkanie odbyło się 20 listopada 2020 r. w godz. 10.00-13.00 na platformie ClickMeeting.

Doskonalenie zawodowe, adresowane do bibliotek publicznych województwa podlaskiego, zrealizował dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl).

W programie szkolenia znalazły się m.in. następujące zagadnienia: ogólna charakterystyka kontroli zarządczej oraz jej prawne aspekty; standardy i elementy kontroli oraz  regulamin; planowanie celów i zadań oraz raportowanie ich realizacji; opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka, samoocena kontroli zarządczej oraz  oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.