Książnica nowej generacji – wyposażenie sali szkoleń

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dotację w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura Kultury 2021″ na wyposażenie sali szkoleń Książnicy Podlaskiej w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

Projekt „Książnica nowej generacji – wyposażenie sali szkoleń” uzyskał dofinansowanie w kwocie 35 000 zł. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pozwoli na stworzenie lepszych, przyjaznych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Utworzenie nowoczesnej bazy technicznej przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań edukacyjnych i kulturalnych Książnicy Podlaskiej.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.