Książnica nowej generacji – wyposażenie sali szkoleń

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dotację w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura Kultury” 2021 na wyposażenie sali szkoleń Książnicy Podlaskiej w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

Projekt „Książnica nowej generacji – wyposażenie sali szkoleń” uzyskał dofinansowanie w kwocie 35 000 zł. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pozwoli na stworzenie lepszych, przyjaznych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Utworzenie nowoczesnej bazy technicznej przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań edukacyjnych i kulturalnych Książnicy Podlaskiej.