Książnica Podlaska otrzymała dotację na projekt szkoleniowy

Logo projektu szkoleniowego

Miło nam poinformować, że Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dotację w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Partnerstwo dla książki” 2021 na prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy z województwa podlaskiego zatrudnionych w bibliotekach publicznych.

Projekt  “Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność” uzyskał dofinansowanie w kwocie  15 000 zł. Celem tego zadania jest zdobycie przez bibliotekarzy woj. podlaskiego nowych umiejętności i kompetencji osobistych, zawodowych i informatycznych w zakresie skutecznej pracy z czytelnikiem oraz tworzenia nowoczesnej oferty  bibliotecznej dla odbiorców, z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu odbędzie się w okresie od czerwca do listopada 2021 r. 5 modułów szkoleniowych oraz konferencja regionalna (online lub stacjonarnie).

Do realizacji szkoleń zaproszono: dr Grzegorza Gmiterka, Dominika Sołowieja, Cecylię Leonik, Macieja Rynarzewskiego, dr Marcina Karwowskiego i Renatę Wronę.