Książnica Podlaska z dofinansowaniem w ramach programu „Promocja czytelnictwa”

Miło nam poinformować, że Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 700 zł w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Promocja czytelnictwa” na rok 2021.

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Uznanie zyskał projekt „Akademia rodzinna”, który będzie realizowany przez Filię nr 4 Książnicy Podlaskiej. Projekt skierowany jest do dzieci i dorosłych. Rodzice będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniach warsztatowych, rozwijających ich umiejętności wychowawcze, wspierające budowanie relacji oraz rolę literatury w rozwoju dziecka. Dla młodszych uczestników, pracownicy Filii nr 4 przygotowują atrakcyjne warsztaty literacko-twórcze pobudzające ciekawość świata. Będzie to czas rozwoju, integracji, a także zacieśniania więzi rodzinnych. Ponadto, dla wszystkich chętnych, przewidziane są spotkania autorskie.