Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie – komunikat z realizacji przedsięwzięcia grantowego

Dnia 17 lutego na III Podlaskim Spotkaniu Bibliotekarzy koordynatorka projektu zaprezentowała komunikat z realizacji przedsięwzięcia grantowego Biblioteka bliżej Ciebie. W krótkim wystąpieniu przedstawiła dotychczasowe działania oraz pierwsze efekty wdrażania „Modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” w Książnicy Podlaskiej.

W ramach przedsięwzięcia grantowego zakupiono m.in.: ok. 900 książek o dużej czcionce do Wypożyczalni i Filii, regały, zestawy ułatwiające interakcje w bibliotece osobom w spektrum autyzmu, serwer do przechowywania plików audio, stół z elektryczną regulacją wysokości oraz krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne do Czytelni. Zrealizowano szkolenie 20 pracowników Książnicy Podlaskiej w zakresie dostępności kultury i komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach. Odbyło się ok. 20 wydarzeń kulturalnych zorganizowanych we współpracy z organizacjami zrzeszającymi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Przypomnijmy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 249.998,48 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. „Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” (UMOWA nr 38/KBB/121/2022; termin realizacji projektu: 2022-07-01 – 2023-06-15). Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy