Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie – szkolenia pracowników Książnicy Podlaskiej

uczestnicy szkolenia

9 listopada odbyło się ostatnie szkolenie w ramach przedsięwzięcia grantowego pt. „Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.” W cyklu szkoleń, które trwały od 26 września do 9 listopada 2022 roku wzięło udział 20 pracowników Książnicy Podlaskiej.

Zakres szkolenia obejmował: podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami; dostępność informacyjno-komunikacyjną, architektoniczną, cyfrową; projektowanie uniwersalne; plan działania w zakresie dostępności; współpracę z organizacjami i środowiskiem. Szkolenie miało formę warsztatów, było oparte na doświadczaniu i zadaniach praktycznych, było prowadzone przez osoby z doświadczeniem w zakresie dostępności – trenerów ze Stowarzyszenia My dla Innych.

Ankiety oceniające wiedzę i kompetencje uczestników szkolenia, przeprowadzone przed rozpoczęciem szkolenia i po szkoleniu, wykazały średni przyrost wiedzy na poziomie 44%. Pytań było 20, uzyskano średni wynik 19,05, rozpoczynaliśmy od wiedzy średniej na poziomie 10,2. W trakcie warsztatów opracowano Deklarację dostępności Książnicy Podlaskiej oraz wybrano Koordynatora do spraw dostępności Książnicy Podlaskiej, którym została Irena Radwańska – p. o. kierownika Działu Zbiorów Specjalnych. Zadaniem tej osoby to m. in. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o Książnicy Podlaskiej i usługach, jakie świadczy, tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności instytucji.

Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie: https://ksiaznicapodlaska.pl/kultura-bez-barier-biblioteka-blizej-ciebie-2/

Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy