Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie – Szkolimy się!

26 września ruszyły szkolenia pracowników Książnicy Podlaskiej, które zaplanowaliśmy w ramach przedsięwzięcia grantowego pt. „Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

20 pracowników Książnicy Podlaskiej poznaje podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami; zasady dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej, cyfrowej; zagadnienia projektowania uniwersalnego i planowania działań w zakresie dostępności. Szkolenie w wymiarze 80 godz. (10 spotkań) jest oparte na doświadczaniu i zadaniach praktycznych.

Dzięki szkoleniom pracownicy będą bardziej uwrażliwieni i dobrze przygotowani na przyjęcie w instytucji osób o szczególnych potrzebach. Zwiększą swoje kompetencje w przełamywaniu barier w bezpośrednim kontakcie oraz planowaniu otwartych wydarzeń kulturalnych.

Szkolenie prowadzą osoby z doświadczeniem w zakresie dostępności – trenerzy ze Stowarzyszenia My dla Innych.

Szkolenia potrwają do 9 listopada 2022 roku.

Kultura bez barier - Biblioteka bliżej Ciebie – Szkolimy się!