Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie – wydarzenia kulturalne

W ramach przedsięwzięcia grantowego “Biblioteka bliżej Ciebie” w Dziale Zbiorów Specjalnych raz w miesiącu odbywają się wydarzenia kulturalne we współpracy z organizacjami zrzeszającymi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dnia 8 lutego prezentowany był film “Toni Erdmann” (reżyseria Maren Ade, premiera 2016 rok) w specjalnej wersji z audiodeskrypcją. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Regionu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych oraz białostockiego Stowarzyszenia Szansa dla Niewidomych.

W tym samym dniu odbyło się także spotkanie muzyczne, z wykorzystaniem odtwarzaczy CD i słuchawek zakupionych w ramach projektu. Muzyki rozrywkowej, z nośników dostępnych w Zbiorach Specjalnych słuchali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.

Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie: https://ksiaznicapodlaska.pl/kultura-bez-barier-biblioteka-blizej-ciebie-2/

Przypomnijmy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 249.998,48 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. „Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” (UMOWA nr 38/KBB/121/2022; termin realizacji projektu: 2022-07-01 – 2023-06-15). Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy